Керівництво архіву:

Директор ЦДНТА України
Семенов Євген Васильович
e-mail: direktor_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67
Заступник директора ЦДНТА України
Балишев Марат Артурович
e-mail: deputy_direktor_cdntau @arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67
Заступник директора – головний зберігач фондів ЦДНТА України
Гарагуля Віктор Іванович
e-mail: dd_funds_keeper_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98

 


Відділ формування НАФ та діловодства:

“Формування НАФ — комплекс організаційних, методичних і практичних рішень та заходів, спрямованих на систематичне поповнення НАФ цінними для суспільства архівними документами та вилучення з нього документів, що втратили свою культурну цінність” (Основні правила роботи державних архівів України, розділ 4, п. 1.1).
Відділ формування НАФ та діловодства:

  • визначає джерела формування НАФ та складає списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (НАФ);
  • забезпечує комплектування архіву науково-технічною документацією (НТД) та документами особових фондів;
  • організовує роботу експертних комісій по експертизі цінності НТД і відбору документів на державне зберігання в юридичних особах- джерелах формування НАФ України;
  • здійснює контроль за станом роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ незалежно від форми власності;
  • надає методичну та практичну допомогу юридичним особам в складанні переліків проектів, проблем (тем), НТД з яких підлягає віднесенню до складу НАФ; актів про виділення до знищення НТД, що не підлягає зберіганню; з питань розробки положень про експертну комісію та архівний підрозділ;
  • організовує та проводить постійно діючий короткотерміновий семінар для співробітників державних архівів областей;
  • організовує та проводить семінар - наради з представниками юридичних осіб різних областей України щодо питань роботи з НТД;
  • надає практичну допомогу архівним підрозділам у заповненні щорічних статистичних звітів про організацію відомчого зберігання НТД;
  • розробляє методичні посібники щодо організаціїї роботи з НТД.

Начальник відділу: Малишева Антоніна Кузьмівна
Тел. відділу: ( 057) 731-25-34
e-mail: vnafd_cdntau@arch.gov.ua


Сектор експертизи та опрацювання НТД

Завідувач сектору: Дудник Наталія Вікторівна
Тел. сектору: ( 057) 731-34-34


Відділ забезпечення збереженості документів

Основна функція відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України полягяє в створенні і дотриманні оптимальних умов та режимів зберігання і організації заходів щодо зберігання документів з метою підтримання у часі фізико-хімічних характеристик їх матеріальної основи, забезпечення цілостності документальних комплексів і запобігання втратам документів.
Архів забезпечує вільний доступ до документів з відкритою інформацією та архівних довідників і баз даних до них. Виконання тематичних і персональних запитів архів може здійснювати на платній основі або пропонувати споживачу провести самостійний пошук за документами архіву. З метою інформаційного обслуговування у відділі забезпечення збереженості документів створено умови для роботи користувачів з документами архіву; встановлено необхідне технічне обладнання для пошуку та виготовлення копій документів.
Працівники відділу надають консультації з питань забезпечення збереженості документів.
Начальник відділу: Ястреб Лариса Анатоліївна
e-mail: vzzd_cdntau@arch.gov.ua
Тел. відділу: ( 057) 731-15-98


Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів

Завідувач лабораторії: Личова Вікторія Миколаївна


Відділ довідкового апарату та обліку документів

Основними завданнями відділу є здійснення в архіві державного обліку; зберігання облікових документів; створення та використання довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, які зберігаються у ЦДНТА України; здійснення контролю за використанням документації.
У процесі роботи відділу здійснюється вдосконалення довідкового апарату, створюється база даних документів НАФ архіву.
Працівники відділу надають інформацію про склад та зміст документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві; надають допомогу у розв'язанні питань державного обліку та створення довідкового апарату.
Начальник відділу: Підрепна Катерина Олександрівна
Тел. відділу: ( 057) 731-15-98
e-mail: vdaod _cdntau@arch.gov.ua


Відділ використання інформації документів

Відділ використання інформації документів здійснює організаційне керування використанням інформації документів з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України, контролює використання архівних документів Національного архівного фонду, що зберігаються в інших місцях.
Працівники відділу проводять ініціативне інформування громадськості про документи з фондів ЦДНТА України, організовують виставки архівних документів та матеріалів довідково-інформаційного фонду, оприлюднюють документну інформацію через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проводять екскурсії, лекції, відкриті уроки, беруть участь у підготовці інформаційних видань, виконують тематичні запити, видають архівні довідки і копії документів.
Начальник відділу: Алєксєєнко Анна Олександрівна
Співробітники відділу:
Науковий співробітник - Коваль Юлія Юріївна
Молодший науковий співробітник - Ожиганов Дмитро Ігорович
Тел. відділу: ( 057) 731-15-98
e-mail: vvid_cdntau@arch.gov.ua


Фінансово- економічний відділ

Начальник відділу: Єлфімова Ольга Вікторівна
Тел. відділу: ( 057) 731-34-34
e-mail: fev_cdntau@arch.gov.ua


Сектор режимно-секретної роботи

Завідувач сектору: Островерх Тетяна Миколаївна
Тел.: ( 057) 731-25-34
e-mail: srsr_cdntau@arch.gov.ua


Сектор організаційно-кадрової роботи

Завідувач сектору: Ясько Людмила Олександрівна
Тел.: ( 057) 731-34-34
e-mail: sokr_cdntau@arch.gov.ua
Провідний архівіст: Котляр Вікторія Станіславівна
Тел.: (057) 731-25-67

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017