Звіт про роботу ЦДНТА України за 2017 рік

 

  1. Основні організаційні заходи.

1.1. Підготовка проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня не проводилася.

1.2. Здійснення заходів щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, наказів Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України є пріоритетними у діяльності архіву. Усі завдання були розглянуті на засіданнях колегії, складені, затверджені та в конкретні терміни виконані завдання планів заходів, відпрацьовані шляхи вирішення проблем, організовано контроль за їх виконанням, інформація надається до Укрдержархіву своєчасно.

1.2.1. На виконання Указу Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685 «Про День охорони праці», у квітні 2017 р. з метою відзначення Дня охорони праці в ЦДНТА України здійснено низку заходів, присвячених питанням охорони праці та проведено щорічний Конкурс на краще робоче місце (краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії).

1.3. Проводилась робота з Національним агентством України з питань державної служби та його територіальним підрозділом в Харківській області з питань кадрової політики: отримані необхідні роз’яснення.        

1.4. У 2017 р. було проведено 12 засідань колегії архіву, на яких були розглянуті наступні питання:

1.4.1. Про стан виконання платних послуг в ЦДНТА України у 2016 році.

1.4.2. Про планування організації нарад-семінарів в ЦДНТА України з актуальних питань архівної справи на 2018-2020 рр.

1.4.3. Про стан роботи з розсекречування документів НАФ в ЦДНТА України.

1.4.4. Про стан роботи ЦДНТА України щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства та висвітлення роботи архіву у ЗМІ.

1.4.5. Про хід роботи із  систематичним каталогом ЦДНТА України та планування його наповнення на 2017-2020 рр. 

1.4.6. Про підсумки роботи ЦДНТА України у 2016 році.

1.4.7. Про стан використання бюджетних коштів у 2016 році.

1.4.8. Про стан роботи ЦДНТА України з розшуку документів НАФ, які не виявленні під час здійснення заходів з контролю за їх наявністю.

1.4.9. Про стан проходження державної служби в ЦДНТА України.

1.4.10. Про стан охорони праці в ЦДНТА України.

1.4.11. Про стан інформатизації архівної справи в ЦДНТА України.

1.4.12. Про перспективи планування обсягів ремонту документів НАФ у 2018-2020 рр.

1.4.13. Про стан питання щодо забезпечення ЦДНТА України новим приміщенням.

1.4.14. Про стан дотримання антикорупційного законодавства в ЦДНТА України. 

1.4.15. Про стан виконання завдань і заходів в ЦДНТА України, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 р. № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах».

1.4.16. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у І півріччі 2017 р.

1.4.17. Про підсумки роботи ЦДНТА України у І півріччі 2017 р.

1.4.18. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у І півріччі 2017 р.

1.4.19. Про стан виконавської дисципліни в ЦДНТА у І півріччі 2017 р.

1.4.20. Про підготовку бюджетного запиту ЦДНТА України  на 2018 р.

1.4.21. Про відзначення в ЦДНТА України 100-річчя від створення архівної системи України.

1.4.22. Про стан роботи з цивільного захисту в ЦДНТА України.

1.4.23. Про співробітництво ЦДНТА України та НДІ мікрографії в рамках виконання НДР «Дослідження перспектив застосування Інтернет технологій для забезпечення віддаленого доступу до загальнодоступного довідкового апарату і документів НАФ ЦДНТА України».

1.4.24. Про стан роботи зі збереження енергоресурсів та води в ЦДНТА України.

1.4.25. Про стан роботи в ЦДНТА України завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 рр.

1.4.26. Про стан роботи з кадрами в ЦДНТА України, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників архіву.

1.4.27. Про підсумки проведення огляду стану збереження обліку та використання науково-технічних документів в юридичних особах – джерелах формування НАФ архіву у Луганській та Донецькій областях.

1.4.28. Про технічний стан будівлі і приміщень ЦДНТА України та підготовку архіву до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

1.4.29. Про стан роботи з виявлення унікальних документів в ЦДНТА України.

1.4.30. Про організацію практики студентів вищих навчальних закладів в ЦДНТА України.

1.4.31. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у 2017 р.

1.4.32. Про планування розвитку архівної справи в ЦДНТА України у 2018 р.

1.4.33. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у 2017 р.

1.4.34. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії ЦДНТА України у 2017 р.

1.4.35. Про підсумки роботи Науково-методичної ради ЦДНТА України у 2017 р.

1.5. Нормативно-правові акти не розроблялися.

1.6. Проведення перевірок архівних відділів райдержадміністрацій не входить до кола діяльності ЦДНТА України.

1.7. Проведення нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня тематика; участь у нарадах, що проводилися іншими установами.

1.7.1. У 2017 р. ЦДНТА України організовано та проведено комплексний науково-святковий івент на тему: «Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття» до 100-річчя створення системи архівних установ України (21.09.2017 р. у приміщенні ЦДНТА України).

1.7.2. У 2017 р. ЦДНТА України забезпечив організацію та проведення семінару по організації роботи з науково-технічною документацією, який відбувся на базі Державного архіву Запорізької області (травень 2017 р.). Тема семінару: «Забезпечення збереженості  науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі». У семінарі взяли участь працівники архівних підрозділів та експертних комісій  14 юридичних осіб – джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України та ДАЗО (всього 24 слухача).

В рамках семінару обговорювалися питання впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на постійне зберігання до архіву.  

1.7.3. В ЦДНТА України на постійній основі проводяться короткотермінові семінари з підвищення кваліфікації працівників державних архівів України по організації роботи з науково-технічною документацією за спеціальною програмою. 

Упродовж 2017 р. в ЦДНТА України було організовано і проведено два семінари (травень, вересень 2017 р.), на яких пройшли підвищення кваліфікації співробітники трьох державних архівів: Волинської, Запорізької та Київської областей (листи-запрошення були направлені також в державні архіви  Житомирської, Закарпатської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, але за браком коштів їх представники не  взяли участь в роботі семінарів).

1.7.4. На виконання указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років», відповідно до листа Укрдержархіву від 13.01.2017 № 02.3/121 «Про виконання заходів з відзначення Дня Соборності України – 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки» у ЦДНТА України 20.01.2017 р. проведено день архівної інформації. В  рамках заходу представлено доповідь, присвячену 100-річчю подій Української революції 1917–1921 років, підготовлено та продемонстровано тематично оформлені виставкові стенди (за матеріалами з он-лайн виставки «Українська революція. 1917–1921: Документальна виставка до Дня Соборності України»).

1.7.5. На виконання Указу Президента України від 28 березня 2017 року № 84/2017 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», відповідно до листа Укрдержархіву від 10.04.2017 №02.3/1165 у ЦДНТА України 25.04.2017 р. організовано та проведено пам’ятний тематичний захід за участю ветеранів війни.

1.7.6. На виконання Указу Президента України від 20.04.2017 № 111/2017, згідно з листом Укрдержархіву від 15.05.2017 № 03/1524 у ЦДНТА України 27.06.2017 р. проведено урочисті заходи на відзначення 21-ї річниці Конституції України. В рамках заходу представлено доповідь, спрямовану на роз’яснення норм Конституції України, її значенні у становленні демократичної та правової держави.

1.7.7. На виконання Указу Президента України від 15.05.2017 № 132/2017, відповідно до листа Укрдержархіву від 22.05.2017 № 03.3/1608 у ЦДНТА України 23.08.2017 р. проведено урочисті заходи на відзначення 26-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України.

1.7.8. Співробітники архіву брали участь у конференціях та нарадах:

1.7.8.1. У березні 2017 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у науково-практичному семінарі VІІI Луньовські читання «Проблеми збереження музейних колекцій» (30.03.2017 р., ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків).

1.7.8.2. У квітні 2017 р. співробітник архіву взяв участь у 21-й Міжнародній науковій конференції «Слобожанські читання» (19–21.04.2017 р., м. Харків).

1.7.8.3. У квітні 2017 р. співробітники архіву взяли участь у  70-ій Міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (28.04.2017 р., м.Харків).

1.7.8.4. У травні 2017 р. співробітники архіву взяли участь у X Науково-технічній конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» (18–19.05.2017 р., НДІмікрографії, м. Харків).

1.7.8.5. У вересні 2017 р. співробітник архіву взяв участь (заочно) у ІІ Всеукраїнській науково-практичній краєзнавчій конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (14–15.09.2017 р., м. Каховка Херсонської області).

1.7.8.6. У вересні 2017 р. співробітник архіву взяв участь у роботі круглого столу «Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» (29.09.2017 р., ДАХО, м. Харків).

1.7.8.7. У жовтні 2017 р. співробітники архіву взяли участь (заочно) у роботі 16-тої Всеукраїнської конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (05–07.10.2017 р., м. Київ).

1.7.8.8. У жовтні 2017 р. співробітник архіву взяв участь у ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Короленківські читання 2017» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» (26.10.2017 р., м. Харків).

1.7.8.9. У жовтні 2017 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у Наукових читаннях «Дніпровська орбіта-2017 (гуманітарні аспекти розвитку ракетно-космічної техніки)» (м.Дніпро, 26-28.10.2017 р.).

1.7.8.10. У листопаді 2017 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у роботі Круглого столу на тему: «Українська національна революція 1917-1921 років: шляхи побудови модерної української держави» (17.11.2017 р., Харківський національний університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м.Харків).

1.7.8.11. У грудні 2017 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у Міжнародній науково-практичній конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання» (07–08.12.2017 р., м. Київ).

1.7.8.12. У грудні 2017 р. співробітники архіву взяли участь (із доповідями) у 35-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева)» (08.12.2017 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків).

1.8. Підготовка оглядових і узагальнюючих документів.

1.8.1. Надано письмове зобов’язання ЦДНТА України стосовно нерозголошення його працівниками отриманої від Державної архівної служби інформації, що міститься в документах із грифом «Для службового користування» згідно з листом Укрдержархіву від 20.12.2016 р. №01.2/3723.

1.8.2. Надано відомості про інформаційні, телекомунікаційні, та інформаційно-телекомунікаційні системи ЦДНТА України за визначеними формами згідно з листом Укрдержархіву від 04.01.2017 р. №01.2/19.

1.8.3. Надано інформацію про виконання заходів з відзначення Дня Соборності України – 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки згідно з листом Укрдержархіву від 13.01.2017 р. №02-3/121.

1.8.4. Надано аргументований коментар про пропозиції гр. Земанека  щодо проекту нової редакції Порядку користування документами Національного архівного фонду України згідно з листом Укрдержархіву від 13.01.2017 р. №02-3/118.

1.8.5. Надано пропозиції щодо застосування стимулюючих виплат керівнику та його заступникам ЦДНТА України згідно з листом Укрдержархіву від 17.01.2017 р. №05-162.

1.8.6. Надано відповідь щодо визначення безпосередніх виконавців, які виконують запити в ЦДНТА України згідно з листом Укрдержархіву від 17.01.2017 р. №02.3/164.

1.8.7. Надано інформацію про показники оцифрування документів НАФ станом на 01.01.2017 згідно з листом Укрдержархіву від 20.01.2017 р. №02-2/202.

1.8.8. Надано відповідь про відсутність архівних документів, що містять інформацію про Голокост, довоєнної та повоєнної історії єврейських громад України згідно з листом Укрдержархіву від 20.01.2017 р. №02-3/216.

1.8.9. Надано інформацію та пропозиції щодо робіт (послуг), що виконуються у ЦДНТА України на договірних засадах згідно з листом Укрдержархіву від 24.01.2017 р. №02-3/255.

1.8.10. Надано інформацію про пропозиції щодо внесення змін до Списків із урахуванням вимог пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1290 згідно з листом Укрдержархіву від 01.03.2017 р. №05/676.

1.8.11. Надано інформацію щодо осіб, які працюють у ЦДНТА України і підпадають під ознаки статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», а також інформацію про відсутність конфлікту інтересів згідно з листом Укрдержархіву від 02.03.2017 р. №05-679.

1.8.12. Надано інформацію про стан охорони та поліпшення умов праці у ЦДНТА України згідно з листом Укрдержархіву від 22.03.2017 р. №02.1/901.

1.8.13. Надано пропозиції до структури бази даних «Архівні фонди України» згідно з листом Укрдержархіву від 24.03.2017 р. №01.4/933.  

1.8.14. Надано інформацію про відсутність випадків проявів ксенофобії в оточенні співробітників ЦДНТА України згідно з листом Укрдержархіву від 23.03.2017 р. №02.3/921.

1.8.15. Надано інформацію про виконання заходів у зв’язку з відзначенням Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з листом Укрдержархіву від 10.04.2017 р. №02.3/1165 та на виконання Указу Президента України від 28 березня 2017 р. №84/2017 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».

1.8.16. Надано відповідь про повторне відправлення інформації щодо осіб, які працюють у ЦДНТА України і підпадають під ознаки статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» згідно з листом Укрдержархіву від 21.04.2017 р. №05/1312.

1.8.17. Надано інформацію про пропозиції до Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи згідно з листом Укрдержархіву від 18.04.2017 р. №01.2/1247.

1.8.18. Надано інформацію про виконання заходів у зв’язку з відзначенням 21-ї річниці Конституції України згідно з листом Укрдержархіву від 15.05.2017 р. №03/1524 та на виконання Указу Президента України від 20 квітня 2017 р. №111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України».

1.8.19. Надано відповідь про обстеження приміщень придатних для розміщення архівних установ, які належать до сфери управління Укрдержархіву згідно з листом Укрдержархіву від 18.05.2017 р. №02/1562.

1.8.20. Надано пропозиції до проекту плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ згідно з листом Укрдержархіву від 18.05.2017 р. №03/1572.

1.8.21. Надано інформацію щодо наявності документів з питань будівництва транспортного переходу через Керченську протоку за період з 1922 року по теперішній час згідно з листом Укрдержархіву від 31.05.2017 р. №03.2/1697.

1.8.22. Надано інформацію про виконання заходів у зв’язку з відзначенням 26-ї річниці Незалежності України згідно з листом Укрдержархіву від 22.05.2017 р. №03.3/1608 та на виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 р. №132/2017 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України».

1.8.23. Надано інформацію щодо можливості взяти участь у 7 конгресі польських архівістів «Архіви без кордонів» згідно з листом Укрдержархіву від 06.06.2017 №03/1737.

1.8.24. Надано інформацію про стан роботи інформаційно-телекомунікаційних систем установи, що знаходяться в сфері управління Укрдержархіву та вжиття необхідних заходів щодо захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в  інформаційно-телекомунікаційних системах» згідно з листом Укрдержархіву від 30.06.2017 №04/2002.

1.8.25. Надано пропозиції до проекту нової редакції Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам згідно з листом Укрдержархіву від 03.07.2017 №03/2033.

1.8.26. Системно надається інформація про перелік розпорядчих документів, прийнятих архівом протягом місяця згідно з листом Укрдержархіву від 12.07.2017 №07/2201.

1.8.27. Надано інформацію про хід виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні станом на 1 липня 2017 року згідно з листом Укрдержархіву від 13.07.2017 №247/1/01.1.

1.8.28. Надано пропозиції щодо тематики виставок для підготовки Плану виставкової діяльності на 2018 рік згідно з листом Укрдержархіву від 17.07.2017 №03/2253.

1.8.29. Надано пропозиції до Програми підготовки архівних довідників на 2018-2020 роки та Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 роки, а також подано інформацію про стан виконання Програми підготовки архівних довідників на 2014-2016 роки та Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014-2018 роки, затверджених Головою Укрдержархіву 16 січня 2014 року згідно з листом Укрдержархіву від 17.07.2017 №03.3/2254.

1.8.30. Надано пропозиції та зауваження  щодо проекту Переліку видів робіт і послуг, які виконуються на платній основі архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів згідно з листом Укрдержархіву від 18.07.2017 №01/2259.

1.8.31. Надано інформацію щодо кількості працюючих у ЦДНТА України жінок і чоловіків із зазначенням кількості керівників серед них згідно з листом Укрдержархіву від 19.07.2017 №04/2289 та на виконання ст.12 і 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

1.8.32. Надано пропозиції та зауваження на додаток щодо проекту Переліку видів робіт і послуг, які виконуються на платній основі архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів згідно з листом Укрдержархіву від 31.07.2017 №03/2355.

1.8.33. Надано інформацію про роботу читального залу згідно з листом Укрдержархіву від 31.07.2017 №03.1/2456.

1.8.34. Надано відповідь про наявність матеріалів архівних документів, що стосуються зведення та реставрації будинку Верховної Ради України згідно з листом Укрдержархіву від 01.08.2017 №03.3/2466.

1.8.35. Надано інформацію для оновлення рубрики «Архівні установи» сайту Укрдержархіву згідно з листом Укрдержархіву від 02.08.2017.

1.8.36. Надано пакет документів встановленого зразка для подання клопотання про нагородження державною відзнакою директора ЦДНТА України Семенова Є.В. згідно з листом Укрдержархіву від 08.08.2017 №03.1/2558.

1.8.37. Надано повний перелік договорів, укладених ЦДНТА України за 2015-2017 роки згідно з листом Укрдержархіву від 14.08.2017 №07/2645.

1.8.38. Надано інформацію про справи, що перебувають у незадовільному фізичному стані та потребують реставрації чи ремонту згідно з листом Укрдержархіву від 18.08.2017 №01.4/2714.

1.8.39. Надано інформацію про участь у заходах у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу згідно з листом Укрдержархіву від 22.08.2017 №03/2752 та на виконання Указу Президента України від 26 листопада 2016 №523 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу».

1.8.40. Надано інформацію про діючі ціни на роботи (послуги), що виконуються архівом на договірних засадах, та наказів, якими вони затверджені згідно з листом Укрдержархіву від 05.09.2017 №03.1/2945.

1.8.41. Надано пропозиції щодо підготовки концепції виставки архівних документів «Архіви України» відповідно до наказу Укрдержархіву від 05.09.2017 №63 на виконання п.3.2 «Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України».

1.8.42. Надано перелік виявлених документів для експонування на виставці «Архіви України» відповідно до наказу Укрдержархіву від 05.09.2017 №63 на виконання п.3.2 «Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України».

1.8.43. Надано інформацію щодо виконання пунктів 6 та 7 «Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України» відповідно до наказу Укрдержархіву від 05.09.2017 №63.

1.8.44. Надано інформацію про підготовку електронного варіанту експозиції виставки «Архіви України» відповідно до наказу Укрдержархіву від 05.09.2017 №63 на виконання п.3.2 «Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України».

1.8.45. Надано інформацію про наявність документів, пов’язаних з переслідуванням представників релігійних організацій та з тематикою щодо історії Реформації згідно з листом Укрдержархіву від 09.09.2017 №02.3/2655.

1.8.46. Надано відомості щодо переліку програмного забезпечення, що використовується у ЦДНТА України станом на 19.09.2017 р. згідно з листом Укрдержархіву від 13.09.2017 №04/3102.

1.8.47. Надано інформацію відповідно до запитальника щодо висвітлення діяльності у ЗМІ, співпраці з інститутами громадського суспільства та супроводу і інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ЦДНТА України у 2017 році згідно з листом Укрдержархіву від 13.09.2017 №03.3/3113.

1.8.48.  Надано пропозиції щодо відзначення працівників із нагоди 100-річчя від дня створення системи архівних установ України згідно з листом Укрдержархіву від 27.09.2017 №02.1/3374.

1.8.49. Системно надаються щотижневі та щомісячні плани та звіти про заходи ЦДНТА України, що потребують висвітлення у засобах масової інформації згідно з наказом Укрдержархіву від 09.10.2017 №76.

1.8.50. Надано інформацію про співробітництво України та Польщі в галузі архівної справи згідно з листом Укрдержархіву від 09.10.2017 №03.1/4220.

1.8.51. Надано інформацію про виявлення документів пов’язаних з Фінляндією згідно з листом Укрдержархіву від 10.10.2017 №03/3569.

1.8.52. Надано інформацію про можливість участі у ІХ Міжнародній науково-практичній історичній конференції з листом Укрдержархіву від 01.11.2017 №01.2/3969.

1.8.53. Надано інформацію про дотримання температурно-вологісного режиму в архівосховищах згідно з листом Укрдержархіву від 02.11.2017 №01.4/3991.

1.8.54. Надано інформацію про результати обстеження об’єктів як споруд подвійного призначення та найпростішого укриття згідно з листом Укрдержархіву від 10.11.2017 №11/4235.

1.8.55. Надано пропозиції до тематичного плану науково-практичного журналу «Архіви України» на 2018 рік згідно з листом Укрдержархіву від 24.11.2017 №04/4434.

1.8.56. Надано інформацію з питань будівництва транспортного переходу через Керченську протоку за період з 1922 року по теперішній час згідно з листом Укрдержархіву від 28.11.2017 р. №72/17-194/510-2920.

1.8.57. Надано інформацію по роботі із запитами, пропозиціями та скаргами громадян (користувачів документами НАФ) згідно з листом Укрдержархіву від 04.12.2017 №03.2/4570.

1.8.58. Надано інформацію щодо участі у святковому заході, присвяченому 100-річчю від дня створення систем архівних установ України та Дню працівників архівних установ згідно з листом Укрдержархіву від 06.12.2017 №01.2/4605.

1.8.59. Надано інформацію щодо інформування суб’єктів декларування та вжитих заходів за формою, що додається згідно з листом Укрдержархіву від 07.12.2017 №10/4627.

         1.9. ЦДНТА України не приймає участі у заходах щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ.

 

  1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ.

 

2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення їх в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів.

2.1.1. Упродовж 2017 р. в архіві постійно здійснювалася координація і контроль за виконанням заходів щодо гарантованої збереженості документів НАФ. Тільки забезпечення сукупності заходів по збереженості документів дозволяє створити оптимальні умови державного зберігання НАФ.

2.1.2. Упродовж 2017 року з метою посилення протипожежного захисту в ЦДНТА України було проведено наступні заходи:

2.1.2.1. призначено відповідальних за протипожежний стан, затверджено склад ПТК та ДПД ЦДНТА України (наказ ЦДНТА України від 04.01.2017 р. № 2 «Про призначення відповідальних за протипожежний стан та посилення пожежної безпеки в ЦДНТА України»). Складено план роботи ПТК на 2017 рік;

2.1.2.2. затверджено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік (наказ ЦДНТА України від 04.01.2017 р. № 2);

2.1.2.3. проведено інструктажі з працівниками архіву з правил пожежної безпеки, правил використання електроприладів та комп’ютерної техніки (І півр. – 05.01.2017 р., ІІ півр. – 05.07.2017 р.);

2.1.2.4. поновлено договір на спостереження та технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації (договір від 24.02.2017 р. №2С58 на  суму 10800,00 грн.);

2.1.2.5. проведено технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників ВВК - 3,5 – 11шт. (договір з ДП «Харківспецпостач» від 06.09.2017 р. № 81 на суму 1257,00 грн.);

2.1.2.6. проведено обстеження та метрологічні вимірювання опору ізоляції електромережі та електрообладнання силової та освітлювальної частин в приміщеннях архіву (протоколи та висновок ПП «Харків-Юнікомтест» за договором від 25.07.2017 р. №07/13 на суму 1180,00 грн);

2.1.2.7. упродовж звітного періоду змін у стані пожежної безпеки ЦДНТА України не відбулось, надзвичайних ситуацій не виникало.

2.1.3. З метою встановлення фактичної наявності та фізичного стану документів, що знаходяться на державному зберіганні, відповідно до «Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України на 2015-2019 роки», упродовж 2017 р. перевірено: 3 описи комплексу 1-42 – 6067 од. зб.; комплекси І групи: 1-114, 1-335, 1-348, 1-354÷1-356, 1-361÷1-365, 1-379, 1-422÷1-430 – 21 комплекс, 4890 од. зб.; комплекси ІІ групи: 2-187, 2-195÷2-197, 2-199÷2-204, 2-206÷2-242, 2-245÷2-279, 2-281÷2-307 – 109 комплексів, 14293 од. зб.; комплекси ІІІ групи: 3-6 – 1 комплекс, 1750 од. зб., документи, що мають гриф «таємно» та гриф «дск» комплексів 1-57, 1-129, 1-266, 1-388 – 352 од. зб.

Загальна кількість перевірених одиниць зберігання у 2017 році становить 27352 од.зб., з яких в рамках виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки перевірено 27352 од.зб. Підсумкові дані занесені в акти, листи перевіряння, картотеки.

2.1.4. На державне зберігання упродовж 2017 року прийнято 3370/6дск од.зб. науково-технічної, управлінської документації та документів фонду особового походження. Упродовж 2017 року в архіві закартоновано 3370/6дск од.зб. (з них 3286 од.зб. – НТД, 37 од.зб. – документи фонду особового походження, 43/6дск од.зб. – власний архівний фонд; 3 од.зб. НТД – надійшли після удосконалення описів постійного зберігання НТД, 1 од. зб. – надійшла після перероблення опису власного архівного фонду).

2.1.5. В результаті перевірки фізичного стану документів виявлено 2988 од.зб., які підлягають ремонту, та 20 од.зб., які потребують оправлення. Всі документи відремонтовані та відреставровані. Всього у 2017 р. в архіві відремонтовано 41350 аркушів НТД; проведено роботи з оправлення документів обсягом 750 од.зб.

2.1.6. Згідно з «Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України на 2015-2019 роки» упродовж 2017 р. було проведено перевіряння наявності, стану та руху страхового фонду документів комплексів: 3-5, 3-6, 3-11, 3-24, 3-27, 3-28, 3-35, 3-37, 3-51, 3-53, 3-55, 3-57, 3-61, 3-62.

Загальна кількість перевірених кадрів страхового фонду документів відповідно до «Плану заходів» у 2017 році становить 120144.

2.1.7. Продовжувалась робота з перегляду документів з метою виявлення унікальних. Упродовж поточного року переглянуто 2774 од.зб. НТД. Унікальних документів не виявлено.

2.1.8.У 2017 р. у зв’язку із ремонтом мікрофільмуючого обладнання роботи зі створення страхового фонду відбувалися фактично упродовж одного кварталу. До плану роботи було внесені відповідні зміни, які узгоджено із Укрдержархівом. Таким чином, у поточному році створено страховий фонд НТД в кількості 99 од. зберігання, що склало 9591 кадрів негативу (звіти з науково-дослідних робіт комплексу 3-9).

2.1.9. Упродовж 2017 р. роботи зі створення фонду користування не проводились.

2.1.10. Упродовж 2017 р. в  ЦДНТА України  в рамках виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки перевірено 27350 од.зб. 

2.1.11. В ЦДНТА України постійно контролюється та підтримується температурно-вологісний режим в архівосховищах.

2.2. Упродовж поточного року проводилась робота з обліку документів.

2.2.1. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до архіву. У 2017 р. на державне зберігання надійшли науково-технічні документи та документи особового походження по 19 фондам (26 комплексам).

 

  1. Створення та розвиток науково-довідкового апарату документів Національного архівного фонду.

 

3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описування документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізація.

Документи, які згідно з планом комплектування надходять на державне зберігання в ЦДНТА України, – це принципово нові технології, конструкції, проектні рішення, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, розробка і виконання яких, на той час, коли вони створювались, була взірцем наукової і технічної думки, а деякі і до сьогодні залишаються актуальними щодо використання у практичній роботі.

На державне зберігання у галузі енергетики та електрифікації до фондів архіву надійшла документація ДП НДПІ «Укрдіпрогазоочистка», м. Запоріжжя, представлена конструкторськими розробками газоочисних установок, спроектованих для різних підприємств України. Новизна технології полягала в комплексному очищенні газів від газоподібних фтористих з’єднань, які відходять від ФПП та печей ЕШЛ адсорбційним методом в киплячому шарі сорбента. Вперше в кол.СРСР розроблено схему очистки відходів термічного знешкодження парахлортрифтортолуола.

Науково-технічна документація ПАТ «Укргідропроект», м. Харків, у поточному році  знову представлена проектом будівництва каналу Дніпро-Донбас (І черга будівництва) з метою забезпечення водопостачання промислових районів Донбасу і м. Харкова. Одночасно з будівництвом каналу планувалося зрошення до 160 тис. га сільськогосподарських земель Харківської, Донецької та Луганської областей. Серед технічної документації, яка надішла на державне зберігання до архіву у 2017 р. від ПАТ «Укргідропроект», перебуває також проектне завдання

«Дніпровська ГЕС на річці Дніпро. Шлюз». Зазначену ГЕС вперше в кол. СРСР було запроектовано та збудовано однокамерний шлюз з напором до 40 м. 

У галузі хімічного машинобудування на державне зберігання було прийнято документацію ПАТ «УкрНДІхіммаш», м.Харків, представлену конструкторськими розробками випарних установок плівкового типу при виробництві каустичної соди та квасного сусла потужністю 25, 0 тис. тон на рік.   

Галузь хімічної промисловості у фондах архіву також збагатила документація ПАТ «Укргіпроштув», м. Київ, яка представлена проектною документацією з реконструкції діючих українських підприємств: АТ «УКРПЛАСТИК», АТ «Баришевський молокопродукт», АТ «ІТАК», які спеціалізується на виробництві полімерних плівок в тому числі і для харчової промисловості. Проектами передбачено і розширення асортименту, і збільшення потужності виробництва.

Від ТОВ «Антекс-Автоматика», м. Сєвєродонецьк Луганської області, на державне зберігання надійшла технічна документація по термомагнітному газоаналізатору ГТМ-12М. Науково-технічна цінність приладу полягає у  широкому  використанні  його в різних галузях промисловості.

Верстатобудівну галузь архіву знову поповнили розробки ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів «ОСКБСВ», які представлені типовими пристроями гравітаційного транспорту і дозволяють з максимальним ступенем уніфікації проектувати автоматичні лінії постійного циклу для обробки деталей різних геометричних форм.  У зв'язку з припиненням діяльності ДП «УкрНДІливмаш», м. Харків, поза планом на державне зберігання до фондів архіву передана конструкторська документація та звіти про НДР по ливарному машинобудуванню та ливарним технологіям.

Галузь архітектури та будівництва у поточному році представлено документами ДП «Укрмісьбудпроект», м. Харків. До фондів ЦДНТА України надійшла документація по проекту: «Центральний майдан, місто Кривий Ріг». Адміністративні будівлі проекту є унікальним архітектурним обличчям центра міста. При їх будівництві (1975 рік) вперше були застосовані монолітний залізобетон та кольорове загартоване скло.

Звіти про науково-дослідні роботи ДП «Проектний інститут «Одеський Промбудпроект», м.Одеса, збагатили у 2017 р. Національний архівний фонд теоретичними розробками, які регламентують методи розрахунку монолітних перекрить із застосуванням сталевого профільованого настилу. Робота виконувалася у 1984 році по завданню Міністерства промислового будівництва СРСР відповідно до цільової програми О.Ц.031.

Галузь спецзв'язку та захисту інформації представлена документами ПрАТ «Діпрозв'язок», м. Київ, зокрема, документами з реконструкції центральної диспетчерської  Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги в м. Дніпро. Успішна реалізація проектних рішень сучасної оперативно-диспетчерської служби (ОДС) надала можливість подальшого впровадження аналогічних проектів в інших регіонах України.

Статистична галузь цього року представлена науково-технічними звітами ДП «НДІ статистичних досліджень», м. Київ, присвяченим розробкам методологічних положень статистики соціально-економічного розвитку України на 1999-2009 та 1997-2015 роки.

Також у поточному році у галузі харчової промисловості від Державного Вінницького «ПКТІ» до архіву надійшла важлива науково-технічна документація, представлена проектами: установка з формування брикетів халви (захищена авторським свідоцтвом №47433); лінія з виробництва цукерок, яка дозволяє механізувати формовку цукерок грильяжних сортів (типу «Метеоріт») і розширити асортимент (теж захищена авторським свідоцтвом  №578047).

Галузь лісової та деревообробної промисловості у 2017 р. поповнили звіти про НДР Українського державного НДІ «Ресурс», м. Київ. Інститут займався науковими дослідженнями в галузі деревообробної та лісохімічної промисловості, а саме: сушіння деревини та захист її при транспортуванні, виробництво деревостружкових плит, створення ефективних клеїв, механізації і автоматизації процесів деревообробки, переробка деревини твердих порід та переробка відходів деревини, технологічні розробки виробництва меблів.

         У 2017 р. на державне зберігання до архіву надійшли документи особового походження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри проектування  ракетно-космічних апаратів НАУ імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України В.Є.Гайдачука, зокрема бібліографічні та документи науково-технічної діяльності.

Вперше до фондів ЦДНТА України у 2017 році надійшли усноісторичні документи за темою: «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні» (від дослідника С.О.Горєлової). Усноісторичні документи представлені аудіозаписами бесід із співробітниками КБ «Електроприладбудування» (шість інтерв'ю з п'ятьма діячами науки і техніки). Історії ракетно-космічної галузі присвячено безліч наукових і публіцистичних праць, переважна більшість яких стосується історії створення ракет і космічних літальних апаратів, або творчому шляху їх конструкторів. Але, що стосується історії розвитку систем управління ракет і космічних літальних апаратів, то подібні публікації майже відсутні.

Зазначені публікації не систематизовані і переважно оформлені як спогади. При цьому, є очевидним, що системи управління є найважливішою складовою ракетно-космічної техніки. Аудіозаписи інтерв'ю з провідними фахівцями КБ «Електроприладобудування», які надійшли на державне зберігання до архіву,  мають значний інформаційний потенціал для дослідників в галузі історії науки і техніки України.

У поточному році на державне зберігання було прийнято документи, що утворилися в управлінській діяльності ЦДНТА України за 2014  р. (ф.48).

Всі описані за 2017 рік документи мають вагоме науково-технічне та історичне значення для країни.

У 2017 р. проведено роботу з удосконалення 4 описів з фондів НТД, зокрема 3 описи фонду Р-15 “Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» Фонду державного майна України, м. Харків» (комплекс 3-7 «Звіти про науково-дослідні роботи») та 1 опис фонду Р-150 «Харківська філія інституту «Діпроорхім» Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків» (комплекс 2-110 «Харківський завод хімреактивів») загальним обсягом 125 од.зб.

У 2017 р. проведено роботу з перероблення  опису 1 власного архівного фонду (Р-48) загальним обсягом 555 од.зб.

У 2017 р. проводилася робота зі складання проектного та системного каталогів, складено 664 картки на науково-технічну документацію.

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких проводилась у 2017 р.; етапи роботи з підготовки видань у звітному періоді.

3.2.1. Станом на 01.01.2018 р. в ЦДНТА України є в наявності вісім рукописів довідково-інформаційних видань, які було підготовлено відповідно до Плану науково-видавничої роботи та які чекають на друк.

3.2.1.1. Довідково-інформаційне видання «Залізничний транспорт у ЦДНТА України» підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2014 р. (обсяг 5 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін. Через брак коштів у 2014/2016 рр. рукопис не видано, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2017 р. Але у 2017 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.2. Довідково-інформаційне видання «Тракторна техніка у документах ЦДНТА України» підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2014 р. (обсяг 5 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін. Через брак коштів у 2014/2016 рр. рукопис не видано, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2017 р. Але у 2017 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.3. Довідково-інформаційне видання «Будівельна техніка у документах ЦДНТА України» підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2015 р. (обсяг 6 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2015/2016 рр. р. він не вийшов друком, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2017 р. Але у 2017 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.4. Довідник «Фонди особового походження у зібранні Центрального державного науково-технічного архіву України» підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2015 р. (обсяг 10 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2015/2016 рр. він не вийшов друком, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2017 р. Але у 2017 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.5. Довідково-інформаційне видання «Вітчизняна автомобільна промисловість у документах ЦДНТА України» підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2016 р. (обсяг 4,25 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2016 р. він не вийшов друком, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2017 р. Але у 2017 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.6. Відповідно до «Плану науково-видавничої діяльності ЦДНТА України на 2014–2018 рр.» у 2016 р. поводилася робота з підготовки науково-довідкового видання «Академік архітектури О. М. Бекетов. Документальна спадщина» (обсяг 10 друк. арк.). У зв’язку із зауваженнями фахівців Науково-методичної ради архіву було прийнято рішення про доопрацювання рукопису цього довідника упродовж І кварталу 2017 р. (протокол №12 від 22.12.2016 р.). Роботу з рукописом було завершено у визначений термін, але через брак коштів у 2017 р. він не вийшов друком (відсоток виконання 99 %).

3.2.1.7. Відповідно до «Плану науково-видавничої діяльності ЦДНТА України на 2014–2018 рр.» у 2017 р. передбачалося завершення підготовки рукопису довідника «Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України» (19,5 друк. арк.).  Упродовж  2017 р. в цілому роботу було завершено, але Науково-методичною радою архіву було прийнято рішення про доопрацювання рукопису цього довідника упродовж І півріччя 2018 р. (протокол №12 від 14.12.2017 р.), оскільки необхідно виконати додатковий комплекс робіт, який включає: уточнення видів НДА до комплексів (описів); виявлення комплексів (описів), в яких основна частина документів є іншомовною; уточнення інформації про розсекречені документи архіву станом на 01.01.2018 р.; доповнення облікових даних описів, описових статей та анотацій на комплекси (описи), які надійшли на державне зберігання у 2017 р. (відсоток виконання 96 %).

Після доопрацювання рукопис довідника буде направлено на розгляд Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.

3.2.1.8. Відповідно до «Плану науково-видавничої діяльності ЦДНТА України на 2014–2018 рр.» у 2017 р. проводилася робота з підготовки рукопису довідково-інформаційного видання «Історія розвитку вітчизняної металургії за документами ЦДНТА України» (30 друк. арк.). Джерельна база роботи складає 129 комплексів (з них І групи – 86, ІІ групи – 29, ІІІ групи – 14), та 41 фонду (з них 2 фонди особового походження). У 2017 р. повністю опрацьовано проектну та конструкторсько-технологічну документацію, здійснюється опрацювання науково-дослідної документації з теми. Науково-методичною радою архіву було прийнято рішення про завершення доопрацювання рукопису цього довідника упродовж І півріччя 2018 р. (протокол №13 від 27.12.2017 р.), (відсоток виконання 90 %).

3.3. ЦДНТА України заповнює базу даних «Архівні фонди України» згідно з вимогами Укрдержархіву, а також відповідно до Інструкції по заповненню бази даних «Архівні фонди України» з метою забезпечення створення централізованого Електронного фондового каталогу України.

Кожного року ЦДНТА України доповнює базу даних “Архівні фонди України” відомостями про нові надходження та зміни у фондах та комплексах ЦДНТА України. Упродовж 2017 р. проводилась робота:

3.3.1. внесення в базу нових даних про 26 комплексів (1-530, 1-554, 1-560, 1-561, 1-562, 1-563, 1-564, 1-565, 1-566, 1-567, 1-568, 1-569, 1-570, 2-355, 2-370, 2-371, 2-372, 2-373, 2-374, 3-61, 3-64, 3-7, 3-80, 3-87, 4-1, 5-1).

3.3.2. внесення змін до облікових даних на підставі Актів про технічні помилки в облікових документах у поточному році не відбувалося.

3.3.3. Станом на 01.01.2018 р. об’єм бази даних складає 3,04 Мб (3 194 880 байт).

3.3.4. Станом на 01.01.2018 р. у базі даних нараховується:

1) 252 фонди (1 управлінський, 24 особових, 223 фонд НТД, 4 вільних);

2) загальна кількість документів – 595309 од.зб. (з них: управлінської – 2939 од.зб; особових фондів – 2851 од.зб.; НТД – 589519 од.зб.);

3) загальна кількість комплексів НТД – 1032 к.;

4) загальна кількість описів – 1167 шт., з них: управлінських – 28 оп. (в т.ч. 2 оп. секретних), особових фондів – 29 оп., НТД  – 1110 оп. (в т.ч. 66 оп. секретних).  

3.4. Використання архівних ресурсів в мережі Інтернет можливо завдяки архівним веб-сайтам, за допомогою яких користувач має змогу отримання необхідної оперативної інформації. 

3.4.1. Офіційний веб-сайт ЦДНТА України (www.archive.gov.ua) функціонує з 2009 року. Робота з наповнення веб-сайту здійснюється робочою групою (склад робочої групи оновлено згідно з наказом від 08.12.2016 № 37), відповідальною за супровід веб-сайту, відповідно до «Регламенту функціонування веб-сайту ЦДНТА України» (оновлено згідно з наказом ЦДНТА України від 07.12.2012 р. № 53).

3.4.1.1. Офіційний веб-сайт архіву працює трьома мовами: українською, російською та англійською.

3.4.1.2. На офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено інформацію про перелік, умови та порядок надання архівних послуг. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ упродовж року здійснюється шляхом системного розміщення на веб-сайті у рубриках «Інформуємо громадськість» і «Анонси» прес-релізів, оперативної та актуальної інформації про архівні заходи, з питань, що хвилюють громадськість, звітів про діяльність архіву.

На головній сторінці веб-сайту, у розділі «Оголошення», розміщено відомості про оновлений графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України.

3.4.1.3. У розділі «Інформуємо громадськість» розміщено «План найважливіших заходів ЦДНТА України, що проводитимуться у 2017 році у рамках реалізації системних соціально-економічних реформ, інших пріоритетних напрямках діяльності Укрдержархіву».

У розділі «Архівні довідники» розміщено перелік та анотації усіх видань архіву, а також повнотекстові версії (у форматі PDF) тих із них, які користуються найбільшим попитом (путівника, реєстру описів фондів, довідника картографічних матеріалів).

3.4.1.4. Публікація документів ЦДНТА України в електронному вигляді відбувається шляхом розміщення на веб-сайті он-лайнових виставок за архівними документами. У 2017 році на сайті архіву оприлюднено 5 он-лайнових виставок. Загальна кількість он-лайнових виставок, підготовлених ЦДНТА України, дорівнює 34. На них представлено 894 документи. Наразі на веб-сайті ЦДНТА України експонуються 4 з них (загальною кількістю 134 документи).

3.4.1.5. Кількість відвідувачів веб-сайту на добу у порівнянні з 2016 роком у поточному році в середньому залишилася на тому ж рівні.

Цільовою аудиторією офіційного веб-сайту архіву, переважно, залишаються користувачі з України (кількість їх відвідувань стабільно перевищує 70 %). Порівняно з 2016 р. зріс відсоток користувачів з США (більше 10 %), зменшилося процентне співвідношення відвідувань сайту з РФ (не перевищує 6 %). 

3.4.1.6. Питання щодо надання архівом послуг висвітлені у спеціальній рубриці «Послуги архіву», де користувач інформації веб-сайту може ознайомитися з порядком користування документами ЦДНТА України; переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами; переліком платних послуг ЦДНТА України; формою замовлення на видавання документів, зразком заяви користувача, що дає змогу користувачеві замовити документи дистанційно. Замовити архівні послуги користувач може в рубриці «Інтернет-приймальня», надіславши електронне замовлення на e-mail: cdntau@arch.gov.ua. Зворотній зв’язок з користувачами інформації веб-сайту архіву здійснюється через електронну пошту.

3.4.1.7. У 2017 р. оперативно оновлювалися відомості в усіх розділах та рубриках веб-сайту, зокрема: на головній сторінці в анонсах («Оголошення») та новинах («Заходи»). Уся інформація оновлюється відповідно до Регламенту протягом 5 днів після зміни відомостей або прийняття відповідного рішення; інформація про заходи оновлювалася оперативно у день проведення заходу, інформація про публікації – щотижнево за результатами проведення моніторингу.

3.4.1.8. З травня 2017 р. веб-сайт ЦДНТА України переведено на загальнодоступну «Joomla!», що дозволяє його самостійно модернізувати. Для зручності орієнтування відвідувачів сайту є пошуковик за контентом сайту, а також виокремлено «Архів матеріалів». Для користувачів також розміщено бланки для заповнення (заява, замовлення на видавання документів, замовлення на копіювання документів) з можливістю їх скачування. Для слабкозорих передбачено зміну (у бік збільшення та зменшення) шрифту. У розділі «Виставки on-line» передбачено перегляд переліку виставок, а також можливість підписування назв розділів

У зв’язку із переведенням веб-сайту ЦДНТА України на нову платформу було здійснено перекомпонування інформації в основних розділах. Зокрема, виокремлено розділ «Дорадчі органи», упорядковано рубрики «Нормативна база» у розділах «Звернення громадян», «Доступ до публічної інформації», «Запобігання корупції» тощо.

У поточному році створено новий розділ «Архівна будівля для маломобільних громадян» (відповідно до листа Укрдержархіву від 19.11.2017 №12), створено спеціальну рубрику «100 років системі архівних установ» (http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/announce-uk/146-100-rokiv-arkhivnii-systemi), де розміщено посилання на відповідну рубрику веб-порталу «Архіви України» та на новини ЦДНТА України (відповідно до наказу Укрдержархіву від 05.09.2017 № 63 на виконання п. 7 «Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України»).

3.4.1.9. У 2017 р. нова структура офіційного веб-сайту ЦДНТА України розроблялася та тестувалася з урахуванням вимог доступності для користувачів з вадами зору; сайт в цілому пристосований для використання спеціального програмного забезпечення JAWS та Windows-Eyes, яким користуються користувачі з вадами зору (сліпі та слабкозорі) для здійснення звукового супроводу контенту сайту. Для слабкозорих передбачено масштабування шрифту, яке можна здійснити перемикачем на верхній панелі. Крім того,  враховано потреби тих, хто має фізичні вади (перелам руки, параліч, ін.) і не може користуватися мишкою.

3.4.2. ЦДНТА України погодив заявки на проведення  НДІмікрографії НДР на тему: «Дослідження перспектив застосування Інтернет технологій для забезпечення віддаленого доступу до загальнодоступного довідкового апарату і документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України» та ДКР на тему: «Розроблення програмного забезпечення для віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них» (впровадження передбачене у 2019 р.). Упродовж 2017 р. працівниками ЦДНТА України проведено тестування системи пошуку та можливостей внесення змін до бази даних, розробленої НДІмікрографії у рамках виконання першого етапу означеної роботи по структурному модулю програмного забезпечення «ЦДНТА України – облік документів».

 

  1. Формування НАФ. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій.

 

4.1. У 2017 р. в ЦДНТА України традиційно активно проводилася робота щодо забезпечення якісного формування НАФ, надання методичної і практичної допомоги юридичним особам – джерелам формування НАФ та комплектування архіву, формування кола фондоутворювачів особових фондів.

У поточному році вперше до ЦДНТА України надійшли усноісторичні документи з історії науки та техніки за темою «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні» від дослідника С.О.Горєлової.

Проводилась робота з ЕК організацій в напрямку складання переліків проектів, розробок, проблем, тем, НТД яких підлягає включенню до НАФ, а у подальшому – передаванню на державне зберігання; актів про виділення НТД до знищення, підготовки положень про ЕК та архівні підрозділи.

4.1.1. В результаті проведеної роботи упродовж 2017 р. на засіданнях ЕПК архіву було розглянуто та погоджено 17 положень про ЕК, 15 положень про архівні підрозділи, схвалено 14 переліків проектів, розробок, проблем, НТД яких підлягає включенню до НАФ, 5 актів про виділення НТД до знищення.   

Робота Експертно-перевірної комісії архіву проводилася згідно з річним планом. Упродовж 2017 р. було проведено 10 засідань ЕПК, на яких схвалено 33 описи документів постійного зберігання (25 описів на науково-технічні документи; 1 опис на усноісторичні документи, 2 описи НТД – після удосконалення; 1 опис – після перероблення; 1 опис фонду особового походження; 2 описи управлінської документації власного архівного фонду (з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) та 1 опис після розсекречення).  Всього схвалено на ЕПК упродовж поточного року 4143 од.зб. (науково-технічних документів – 3270 од.зб., усноісторичних документів – 16 од.зб.,  по удосконаленим описам – 125 од.зб.,  по переробленому опису – 555 од. зб., по фонду особового походження – 37 од.зб. (109 документів особового походження);  по управлінській документації –  36 од.зб. (з них – 22 од.зб. з основної діяльності, 14 од.зб. з кадрових питань (особового складу), по розсекреченим документам –  104 од.зб.).

4.1.2. Проводилась робота щодо вивчення напрямків діяльності низки організацій з метою включення їх до списків джерел формування НАФ та серед власників документів особового походження. Включено до списку №1 дві юридичні особи (Київська і Харківська області) та одна фізична особа – власник документів особового походження Ю.Г. Шкуратов, член кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України (м. Харків).

4.2. Упродовж поточного року архівом проведено 14 комплексних, 12 тематичних та 13 контрольних перевірянь роботи архівних підрозділів та ЕК.

4.3. У 2017 р. ЦДНТА України забезпечив організацію та проведення семінару по організації роботи з науково-технічною документацією, який відбувся на базі Державного архіву Запорізької області (травень 2017 р.). Тема семінару: «Забезпечення збереженості  науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі». У семінарі взяли участь працівники архівних підрозділів та експертних комісій  14 юридичних осіб – джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України та ДАЗО (всього 24 слухача).

В рамках семінару обговорювалися питання впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на постійне зберігання до архіву.  

4.4. В ЦДНТА України на постійній основі проводяться короткотермінові семінари з підвищення кваліфікації працівників державних архівів України по організації роботи з науково-технічною документацією за спеціальною програмою. 

Упродовж 2017 р. в ЦДНТА України було організовано і проведено два семінари (травень, вересень 2017 р.), на яких пройшли підвищення кваліфікації співробітники трьох державних архівів: Волинської, Запорізької та Київської областей (листи-запрошення були направлені також в державні архіви  Житомирської, Закарпатської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, але за браком коштів їх представники не  взяли участь в роботі семінарів).

4.5. Упродовж 2017 р. архівом не проводилися виїзні засідання ЕПК.

4.6. В поточному році архівом було проведено огляд стану збереженості  науково-технічної документації юридичних осіб Донецької і Луганської областей на підконтрольній Україні території та документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені строки, за підсумками якого було складено відповідні довідки.

 

 

  1. Використання інформації документів Національного архівного фонду.

5.1. Упродовж 2017 р. проводилася робота з ініціативного інформування про ЦДНТА України (розіслано 11 інформаційних листів на 109 адрес):

5.1.1.1. направлено інформаційного листа керівнику ПАТ «Завод «Ленінська кузня» з привітанням з нагоди ювілею заводу, а також до інших наукових і культурно-освітніх установ та суднобудівних підприємств України з пропозицією оглянути тематичну он-лайнову виставку – на 11 адрес;

5.1.1.2. направлено інформаційного листа керівництву Харківського літературного музею про документи з проекту будинку літераторів «Слово»;

5.1.1.3. направлено інформаційного листа до Національної академії мистецтв України, Спілки архітекторів України, ПАТ «КиївЗНДІЕП», інших організацій, пов’язаних із діяльністю архітектора О. І. Заварова, а також до наукових і культурно-освітніх установ архітектурного спрямування з нагоди його 100-річчя від дня народження та інформацією про фонд особового походження – на 16 адрес;

5.1.1.4. направлено інформаційного листа до органів влади, наукових і культурно-освітніх установ та громадських організацій екологічного спрямування з пропозицією оглянути он-лайнову виставку «Науковий підхід до захисту навколишнього середовища», розміщену на веб-сайті ЦДНТА України до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища – на 30 адрес;

5.1.1.5. направлено інформаційного листа керівникам навчальних закладів, проектних і науково-дослідних організацій та металургійних підприємств України з інформацією про огляд документів «Розвиток ливарного виробництва на вітчизняних металургійних комбінатах у ХХ ст.» – на 25 адрес;

5.1.1.6. направлено інформаційного листа директору ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка» з інформацією про документи проекту будівлі Інституту з фондів архіву;

5.1.1.7. направлено інформаційного листа до КЗ «Харківський палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області» та КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» для налагодження співпраці у справі залучення школярів до роботи з науково-технічною документацією при створенні моделей техніки;

5.1.1.8. направлено інформаційного листа до благодійних фондів з інформацією про науково-видавничу діяльність архіву та пропозицією взяти участь у фінансуванні видавничих проектів архіву – на 5 адрес;

5.1.1.9. направлено інформаційного листа керівникам профільних підприємств та навчальних закладів з інформацією про проекти встановлювального і транспортного обладнання балістичних ракет конструкції Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) та пропозицією оглянути тематичну он-лайнову виставку – на 16 адрес;

5.1.1.10. направлено інформаційного листа директору ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» з привітанням з нагоди ювілею фондоутворювача та з інформацією про використання документів фонду Р-15;

5.1.1.11. направлено інформаційного листа директору ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я. Ю. Осади» з інформацією про документи фондоутворювача, які зберігаються у ЦДНТА України та привітанням з 80-річним ювілеєм.

5.1.2. Упродовж 2017 р. проведено 11 виставок, зокрема 5 виставок on-line розміщено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України:

5.1.2.1. «Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)» (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 13.02.2017 р.);

5.1.2.2. «Нові архівні знахідки у фонді О. М. Бекетова», присвячену 155-річному ювілею зодчого (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 24.04.2017 р.);

5.1.2.3. «Охорона праці на тлі науково-технічного прогресу (за документами з фондів ЦДНТА України)» (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 28.04.2017 р.);

5.1.2.4. «Патенти з Німеччини у фондах ЦДНТА України», присвячену відзначенню у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 03.05.2017 р.);

5.1.2.5. «Архітектурна спадщина О. М. Бекетова в м. Харкові. Збереження та реставрація» (відкриття відбулося у Музейному комплексі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 23.05.2017 р.);

5.1.2.6. «Науковий підхід до захисту навколишнього середовища» (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 05.06.2017 р.);

5.1.2.7. «Шкільні зошити та папір спеціального призначення» (за звітами про науково-дослідні роботи Українського інституту паперу), приурочену до 230-річного ювілею Понінківської картонно-паперової фабрики (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 14.09.2017 р.);

5.1.2.8. «Місце і роль ЦДНТА України в системі архівних установ», приурочену до 100-річчя створення системи архівних установ України (відкриття відбулося у ЦДНТА України у рамках науково-святкового івенту 21.09.2017 р.);

5.1.2.9. «Транспортне та встановлювальне обладнання балістичних ракет конструкції Новокраматорського машинобудівного заводу», присвячену 60-річчю запуску першого штучного супутника Землі (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 04.10.2017 р.);

5.1.2.10. «Ювілейні та пам’ятні дати 2017 року з історії науки і техніки (за науково-технічною документацією ЦДНТА України)» (відкриття відбулося у навчальному центрі «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 11.11.2017 р.);

5.1.2.11. «До 100-річчя від дня створення системи архівних установ України» (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 21.12.2017 р.).

5.1.3. Упродовж 2017 р. підготовлено 9 інформаційних матеріалів до періодичної преси (5 опубліковано, 4 направлено до редакцій періодичних видань):

5.1.3.1. стаття «Будинок «Слово» – це згадка про трагічну історію чи архітектурна пам’ятка? Погляд на питання крізь призму архівних креслеників ЦДНТА України» за документами фонду Р-32 (комплекс 1-24) (газета «День» за 17–18.03.2017 р.);

5.1.3.2. стаття «Харьковские достопримечательности – особняки Алчевских (по документам из фонда А. Н. Бекетова ЦГНТА Украины)» до 155-річчя видатного архітектора за документами фонду особового походження Р-47 (газета «Харьковские известия» за 01.04.2017 р.);

5.1.3.3. стаття «Укротители водной стихии (к 90-летию института «Укргидропроект» по документам ЦГНТА Украины)» за документами фонду Р-3 до ювілею фондоутворювача (газета «Харьковские известия» за 03.06.2017 р.);

5.1.3.4. стаття «Гордость Харькова, безопасность страны» до ювілею фондоутворювача архіву Українського науково-дослідного інституту вогнетривів імені А. С. Бережного за документами фонду Р-15 (комплекс 3-7) (газета «Харьковские известия» за 06.11.2017 р.);

5.1.3.5. стаття «Жизнь архива на пороге веков (как встречает 100-летие архивной системы Украины Центральный государственный научно-технический архив Украины») про події архівного життя та найцікавіші запити, з якими зверталися громадяни та організації до ЦДНТА України (газета «Харьковские известия» за 04.12.2017 р.).

5.1.3.6. статтю «Мистецтво створювати папір (до 230-річчя Понінківської картонно-паперової фабрики за документами ЦДНТА України)» підготовлено за документами фонду Р-113 (комплекс 3-38) (надіслано до редакції газети «Подільські вісті», м. Хмельницький);

5.1.3.7. статтю «Будівництво на селі в роки Голодомору 1932 – 1933 рр. Погляд крізь призму матеріалів ЦДНТА України» підготовлено за документами фонду Р-32 (комплекс 1-32) (надіслано до редакції газети «День», м.Київ);

5.1.3.8. статтю «Небесный картограф. К 140-летию со дня рождения Б. П. Остащенко-Кудрявцева (по документам ЦГНТА Украины)» підготовлено до ювілею фондоутворювача фонду Р-157 (надіслано до редакції газети «Южная правда», м. Миколаїв);

5.1.3.9. статтю «Нова Каховка. Історія в документах» підготовлено за документами фонду Р-1 (комплекс 1-5) (надіслано до редакції газети «Час», м. Нова Каховка Херсонської області).

5.1.4. Упродовж 2017 р. співробітниками архіву підготовлено низку наукових статей до науково-практичного журналу «Архіви України»:

5.1.4.1. статтю «Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України)» («Архіви України». 2017. Вип. 2);

5.1.4.2. статтю «Фонд особового походження О. М. Бекетова  у ЦДНТА України (до 155-річчя з дня народження зодчого)» («Архіви України». 2017. Вип. 3–4);

5.1.4.3. статтю «Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації (до 100-річчя від дня створення системи архівних установ України)» («Архіви України». 2017. Вип. 5);

5.1.4.4. статтю «Комплексний науково-святковий івент на тему «архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття» («Архіви України». 2017. Вип. 5).

5.1.5.Співробітниками архіву надано інтерв’ю журналісту газети «Время» щодо копій документів з фондів ЦДНТА України, експонованих під час проведення заходів на відзначення Дня науки у Навчальному центрі «ЛандауЦентр» ХНУ імені В. Н. Каразіна (опубліковано у газеті «Время» за 20.05.2017 р., стаття «Науки юношей питают»).

5.1.6. Співробітниками архіву надано фахові коментарі журналісту газети «Время» з метою підготовки циклу статей «Харьковские стройки века»:

5.1.6.1. про будівництво штучної ковзанки харківського Палацу спорту за документами фонду Р-34 (комплекс 1-448) (газета «Время» за 11.11.2017 р.);

5.1.6.2. щодо проекту відновлення і реконструкції мосту через р. Лопань у м.Харкові за документами фонду Р-156 (комплекс 1-233) (газета «Время» за 23.11.2017 р.);

5.1.6.3. про післявоєнну відбудову кондитерської фабрики «Жовтень» у м.Харкові за документами фонду Р-10 (комплекс 1-241) (газета «Время» за 14.12.2017 р.).

5.1.7. У 2017 р. співробітниками архіву взято участь у підготовці 5 радіопередач, надано інтерв’ю та коментар кореспонденту філії Національної телекомпанії  України «Харківська регіональна дирекція»:

5.1.7.1. у випуску новин на Харківському обласному радіо відомості про захід організований ЦДНТА України і Харківським літературним музеєм на тему: «Нові знайомства з будинком «Слово» (02.03.2017 р.);

5.1.7.2. інтерв’ю про документи з проекту будинку «Слово» у Центральному державному науково-технічному архіві України (04.03.2017 р.);

5.1.7.3. виступ співробітника відділу використання інформації документів у програмі «Автограф» на Харківському обласному радіо на тему: «Погляд на історію будинку «Слово» крізь призму архівних креслеників ЦДНТА України» (06.03.2017 р.).

5.1.7.4. у випуску новин на Харківському обласному радіо про виставку документів ЦДНТА України (09.05.2017 р.);

5.1.7.5. надано фаховий коментар у програмі «Вечір з обласним» про документи ЦДНТА України (09.05.2017 р.).

5.1.8. У 2017 р. співробітниками архіву взято участь у підготовці телепередачі, надано інтерв’ю та фахові коментарі телевізійному журналісту Обласної телерадіокомпанії на тему: «Німецька патентна документація у фондах ЦДНТА України» (вийшла в ефір 04.05.2017 р.).

5.1.9. Упродовж поточного року постійно здійснювався моніторинг інформаційних повідомлень про ЦДНТА України у ЗМІ.

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм використання інформації документів НАФ.

5.2.1. Упродовж 2017 року проведено наступні Дні архівної інформації та зустрічі з громадськістю:

5.2.1.1. день архівної інформації на відзначення Дня Соборності України – 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки» у ЦДНТА України (січень 2017 р.);

5.2.1.2. день архівної інформації у Харківському літературному музеї на тему «Нові знайомства з будинком «Слово» (лютий 2017 р.);

5.2.1.3. день архівної інформації «Досягнення наукової думки минулого на службі сучасності» у рамках відзначення Дня науки у приміщенні Навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (травень 2017 р.);

5.2.1.4. день архівної інформації, присвячений Дню Конституції України (червень 2017 р.);

5.2.1.5. день архівної інформації на відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України (серпень 2017 р.);

5.2.1.6. майстер-клас «Геометрія в креслениках і макетах: механізми майбутнього» за участі ЦДНТА України та Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості у Навчальному центрі «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у рамках комплексної виставки «Геометрія навколо нас» (листопад 2017 р.);

5.2.1.7. день архівної інформації для студентів IV курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на тему: «Колекції документів у складі архівних фондів» (листопад 2017 р.);

5.2.1.8. день архівної інформації на тему «Архівна спадщина О. М. Бекетова у фондах ЦДНТА України» у рамках круглого столу «Ескізи дивовижного життя», присвяченого 155-річчю від дня народження українського архітектора і педагога, заслуженого діяча мистецтв України Олексія Миколайовича Бекетова та 160-річчю від дня народження українського історика, вченого та громадського діяча Дмитра Івановича Багалія, у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка (грудень 2017 р.).

5.2.2. Упродовж 2017 р. в ЦДНТА України проведено лекції та тематичні екскурсії для студентів:

5.2.2.1. оглядову екскурсію для студентів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Харківської державної академії культури, які проходили архівну практику (червень 2017 р.);

5.2.2.2. оглядову екскурсію для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (липень 2017 р.).

5.2.3. Упродовж 2017 р. в ЦДНТА України організовано проходження 4 виробничих практик студентами 3 вишів:

5.2.3.1. організовано практику на базі архіву (20–30.06.2017 р.) для студентів ІІ курсу гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»;

5.2.3.2. організовано практику на базі архіву (26.06–15.07.2017 р.) для студентів ІІ курсу Харківської державної академії культури;

5.2.3.3. організовано практику на базі архіву (17–21.07.2017 р.) для студентів II курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

5.2.3.4. організовано практику на базі архіву (05.09–21.10.2017 р.) для магістрантки V курсу гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ».

5.3. Документи з фондів ЦДНТА України упродовж 2017 р. використовувалися як з практичної необхідності, так і з дослідницькою метою.

5.3.1. Традиційно кожного року найбільш запитуваними є документи щодо використання водних ресурсів. Співробітники ПАТ «Гідропроект», ТОВ «Гідротехпроект» та інших проектних організацій працювали з документацією з метою виконання проекту виробництва робіт по Канівській, Каховській Київській, Кременчуцькій ГЕС у рамках реконструкцій Дніпровського каскаду, каналу Дніпро – Донбас, а також по Требле-Ріцькій ГЕС.

5.3.2. Для написання дисертаційних робіт дослідники вивчали документи з відбудови Харкова після Другої світової війни.

5.3.3. Студенти 3 курсу НТУ «ХПІ» зверталися до архіву для ознайомлення з документами про будівництво паровозів.

5.3.4.  З метою збирання матеріалів для подальшої реставрації приміщень будівель за матеріалами фонду особового походження О. М. Бекетова (фонд Р-47).

5.3.5.  З метою підготовки дисертації зверталися за документами, що стосуються періоду українського романтизму в архітектурі ХІХ – ХХІ ст. 

5.3.6. Директор музею НТУ «ХПІ» зверталася до архіву за матеріалами для підготовки виставки «Внесок академіка О. М. Бекетова у розбудову Харківської Політехніки» (фонд Р-47).

5.3.7. Дослідники цікавилися матеріалами щодо повоєнної відбудови вул.Хрещатик в м. Київ, зокрема кафе «Грот».

5.3.8. Працівники центру міської історії Центрально-Східної Європи цікавилися матеріалами за темою: «Модерністична архітектура України 1919 – 1991 рр.».

5.3.9. Неодноразово дослідники зверталися за інформацією щодо проектної документації ККЗ «Україна» (м.Харків), з метою проведення реставраційних робіт.

5.3.10. Старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького вивчала документи будівлі на проспекті Дмитра Яворницького для проведення реставраційних робіт. З відповідним запитом звертався і начальник ділянки  «Житлобуд-1».

5.3.11. Дослідник цікавився документами фонду «Харківського Промбудпроекту» для написання книги.

5.3.12. Упродовж року дослідники неодноразово зверталися за тематичними документами, що стосуються розвитку металургії в Україні.

5.3.13. Професор НТУ «ХПІ» працювала з документами за темою: «Електротехнічна наука і освіта України другої половини ХХ ст.» з метою написання монографії.

5.3.14. Дослідник цікавився матеріалами до проекту забудови ландшафтного парку Перемоги у м. Ужгороді.

5.3.15. Під час проходження виробничої практики студенти ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХДАК та НАУ «ХАІ» працювали з документами, які стосуються розвитку вітчизняної металургійної промисловості ХХ ст.

5.3.16. Кореспондентка газети «Время» вивчала документи до історії міста Харкова з метою підготовки низки статей.

5.3.17. Упродовж року документи архіву неодноразово запитувалися учнями різних шкіл з метою написання робіт для МАН.

5.3.18. Доцент кафедри дизайну ХНТУ працювала з науково-технічною документацією, присвяченою розвитку міста Нова Каховка (1950 – 2010 рр.) з метою написання монографії.

5.3.19. Директор музею історії Новокраматорського машинобудівного заводу працювала з науково-технічною документацією цього підприємства з метою підготовки виставкової експозиції в заводському музеї.

5.3.20. У 2017 р. в ЦДНТА України працював один іноземний дослідник: громадянин США вивчав документи, що стосуються розвитку промислових міст СРСР і Східної Європи (1965–1991), з метою підготовки дисертації.

5.4. У 2017 р. у читальному залі ЦДНТА України було зареєстровано 64 користувача, які здійснили 195 відвідувань читального залу.

Всього у 2017 р. до читального залу ЦДНТА України було видано 2423 од.зб.

5.4.1. Для користування співробітникам ЦДНТА України упродовж 2017 р. було видано 12768 од.зб.

5.5. У 2017 році підготовка до друку збірників документів не планувалася.

 

Директор Є. В. Семенов

28.12.2017 р.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017