29 вересня 2017 р. начальник відділу використання інформації документів ЦДНТА України А. О. Алєксєєнко на запрошення колег з Державного архіву Харківської області (ДАХО) взяла участь у круглому столі за темою: «Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні).

Її доповідь «Центральний архів у Харкові: територіальний фактор у створенні та діяльності ЦДНТА України» було присвячено складовим, які впливають на вибір місця розташування архівів.

Інформацію про захід розміщено на сайті ДАХО за посиланням: http://archives.kh.gov.ua/?p=14413.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017