2 липня 2018 р. у ЦДНТА України проведено екскурсію для студентів-практикантів ІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Студенти відвідали архівосховище, ознайомилися з роботою мікрофільмуючого обладнання та сканера мікроформ для створення копій документів. Головний науковий співробітник відділу використання інформації документів Олена Мащенко розповіла про історію архіву, склад його фондів, основні напрями роботи структурних підрозділів.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017