01 листопада 2018 р. відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДНТА України.

Порядок денний:
1. Про розгляд ТЕП виставки документів «Розбудова столиці України у повоєнні роки».
2. Про розгляд ТЕП виставки документів «Кранцфельд Яків Львович (1933-2013) - інженер-будівельник, винахідник та раціоналізатор у галузі будівництва енергетичних об'єктів (до 85-річчя від дня народження)».
3. Про розгляд наукової статті «Проблеми введення в науковий обіг іншомовніх документів з фондів ЦДНТА України».
4. Про розгляд «Плану підготовки публікацій ЦДНТА України у ЗМІ у 2019 р.».
5. Про розгляд порядку «Підготовка покажчиків до описів науково-технічних документів ЦДНТА України».
6. Різне.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017