Список оцифрованих описів науково-дослідної документації ЦДНТА України 

№ комплексу № фонду Назва комплексу № опису

№№ одиниць зберігання

Крайні дати документів

Файл (PDF)
3-2 Р-11

Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпроцемент»

1 1-857 1947-1965 5,1 МВ
3-3 Р-12 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпрогаз» 1 1-6 1966-1969 1,03 МВ
2 7-9 1958 1,4 МВ
3-4 Р-2 Звіти за темами НДР Харківського проектного та науково-дослідного інституту «ПромбудНДІпроект» 1 1-181 1954-1960 4,49 МВ
2 182-196 1963-1975 1,86 МВ
3 197-226 1967-1975 2,35 МВ
4 227-245 1969-1985 1,99 МВ
5 246-420 1939-1946 5,8 МВ
3-5 Р-13 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту металів 3 777-918 1954-1977 8,27 МВ
4 919-1142 1930-1960 2,88 МВ
3-6 Р-14 Звіти про науково- дослідні роботи Донецького вугільного інституту «ДонВУГІ» 1 1-168 1945-1962 2,94 МВ
2 169-679 1956-1970 9,5 МВ
3 680-892 1950-1970 11,1 МВ
4 893-1251 1952-1973 4,47 МВ
5 1252-1501 1952-1975 12,9 МВ
6 1502-1751 1950-1975 5,14 МВ
3-7 Р-15 Звіти про науково- дослідні роботи науково-дослідного інституту вогнетривів імені А. С. Бережного  2 1782-2086 1961-1965 2,73 МВ
3 2087-2189 1966-1976 6,65 МВ
4 2190-2279 1977-1985 6,44 МВ
5  2280-2453 1986-1991 4,6 МВ
 3-8 Р-16 Звіти про науково- дослідні роботи НДІ харчової промисловості 1 1-248 1933-1972 4,74 МВ
3-9 Р-17 Звіти про науково- дослідні роботи вуглехімічного інституту "УХІН" 2 662-897 1933-1967 5,19 МВ
6 3024-3073 1936-1962 1,86 MB
7 1-51 1947-1967 4,51 МВ
3-10 Р-18 Звіти про науково- дослідні роботи НВО «Монокристалреактив» 1 1-203 1956-1963 4,76 МВ
2 204-298 1964-1975 5,73 МВ
3 299-315 1978-1985 1,95 МВ
3-11 Р-57 Звіти про науково- дослідні роботи Державного науково-дослідного інституту основної хімії «НІОХІМ» 1 1-158 1938-1967 9,55 МВ
2 159-258 1966-1976 7,35 МВ
3-12 Р-58 Звіти про науково- дослідні роботи Українського науково-дослідного інституту природних газів «УкрНДІгаз» 1 1-44 1959-1975 4,09 МВ
2 45-102 1960-1983 4,53 МВ
3 103-116 1982-1991 2,47 МВ
3-13 Р-61  Звіти про науково-дослідні роботи НВО «Автоматгірмаш»    1 1-80 1960-1963 3,02 МВ
2 81-120 1964-1966 3,06 МВ
3 121-139 1967-1968 1,44 МВ
4 140-185 1968-1970 2,23 МВ
3-15 Р-42 Звіти про науково- дослідні роботи ХПІ. Дослідження роботи котлоагрегатів 1 1-14 1946-1966 1,24 МВ
3-16 Р-67 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту верстатів та інструментів 1 1-780 1963-1973 7,68 МВ
3-17 Р-65 Звіти про науково- дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування "НДІхіммаш", м. Сєвєродонецьк 1 1-58 1969-1970 2,29 МВ
3-18 Р-66 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту спеціальних сталей, сплавів та феросплавів  1 1-26 1964-1970 2,75 МВ
2 27-51 1989-1996 2,32 МВ
 3-19 Р-68  Звіти про науково-дослідні роботи НДІ механізації шахтного будівництва 1 1-8 1955-1969  1,02 МВ
3-20 Р-76 Звіти про науково- дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідний інституту гірничої механіки ім. М.М. Федорова, м Донецьк 1 1-424 1937-1978 6,88 МВ
3-21 Р-71 Звіти про науково- дослідні роботи   1 1-108 1960-1976 12 МВ
 3-22 Р-78 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «УкрНДІхіммаш»  1 1-220 1966-1976 12,5 МВ
3-23 Р-79 Звіти про науково- дослідні роботи Харківської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту жирів (ХФ «ВНДІЖ») 1 1-103 1957-1970 5,53 МВ
3-24 Р-83 Звіти про науково- дослідні роботи Київського відділення центрального науково-дослідного інституту зв’язку (КВНДІЗ) 1 1-92 1958-1980 8,88 МВ
2 93-112 1963-1981 2,88 МВ
3-25 Р-56 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпрошахт» 1 1-2 1955-1956 1,6 МВ
3-26 1 1 1953
3-27 Р-90 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Діпровугле автоматизація» 1 1-33 1962-1971 4,49 МВ
3-28  Р-92   Звіти про науково-дослідні роботи інституту «Діпровугле-автоматизація» (Ворошиловградський /Луганський/ філіал)    2 212-243 1970-1973 1,93 МВ
3 244-268 1974-1976 1,77 МВ
4 269-276 1976-1977 1,01 МВ
3-29 Р-93 Звіти про науково-дослідні роботи інституту «ВНДІгідропривід» 1 1-194 1969-1980 4,85 МВ
2 195-303 1979-1986 7,04 МВ
3 304-319 1987-2001 1,32 МВ
3-30 Р-94 Звіти за темами науково-дослідних робіт 1 1-39 1960-1975 7,98 МВ
3-31 Р-99 Звіти за темами науково-дослідних робіт по проблемах Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) 1 1-118 1945-1960 10,5 МВ
2 119-160 1953-1966 5,12 MB
3-33 Р-101 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ цукрової промисловості 1 1-40 1939-1954 4,62 МВ
2 41-142 1933-1966 8,72 МВ
3 143-216 1931-1968 6,41 МВ
3-35 Р-106 Звіти про науково-дослідні роботи інституту трубної промисловості «ВНДТІ» 1 1-25 1968-1978 2,57 МВ
3-40 Р-130 Звіти за темами науково-дослідних робіт з гірничорятівної справи Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи «НДІГС» НВО «Респіратор» 1 1-15 1969-1978 2,12 МВ
3-41 Р-127 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-228 1946-1962 6,51 МВ
3-42 Р-126 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-15 1967-1978 1,12 МВ
2 16-28 1979 1,13 МВ
3-43 Р-121 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-121 1963-1968 5,64 МВ
3-44   Р-68  Звіти про науково-дослідні роботи НДІ механізації шахтного будівництва   1 1-67 1960-1979 2,14 МВ
2 68-122 1961-1981 2,74 МВ
3-45 Р-135  Звіти про науково-дослідні роботи 1    1933-1961   
   
3-46 Р-139 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ автоматизації керування та виробництва 1 1-339 1961-1976 11,1 МВ
3-47  Р-146   Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-41 1948-1963  1,63 МВ
2 42-146 1964-1970 6,46 МВ
3-48 Р-147  Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-18 1946-1962 1,45 МВ
3-49 Р-148   Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-28 1959-1961 2,78 МВ
3-50 Р-151  Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-9 1967-1973 774 КВ
3-56 Р-171 Науково-дослідні роботи. Проблема: «Розробка рецептур технологічних процесів виробництва пластичних і технологічних мастил, мастильно-охолоджуючих рідин, присадок мастил і матеріалами, стандартизація та уніфікація їх асортименту»  1 1-23 1963-1965 1,46 МВ
             
3-59   Р-98   Звіти про науково-дослідні роботи   1 1-15 1972-1975 1,22 МВ
2 16-48 1971-1976 3,27 МВ
3 49-89 1972-1977 1,86 МВ
             

Якщо Вас цікавлять описи, які не представлено на веб-сайті, звертайтеся на e-mail cdntau@arch.gov.ua із запитом. Оцифрування таких описів буде проводитися позачергово.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017