Список оцифрованих описів фондів особового походження ЦДНТА України

№ фонду Назва фонду № опису

№№ одиниць зберігання

Крайні дати документів

Файл (PDF)
Р-157 Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович - професор, доктор фізико-математичних наук 1 1-16 1917-2005 375 КВ
           

Якщо Вас цікавлять описи, які не представлено на веб-сайті, звертайтеся на e-mail cdntau@arch.gov.ua із запитом. Оцифрування таких описів буде проводитися позачергово.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017