українська      
   
 
Історiя архiву

Історія

 

  •      з 1969 року -   Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Архівного управління при Раді Міністерства УРСР, м. Харків;
  •      з 1974 року -  Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, м. Харків;
  •      з 31 липня 1992 року -  Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, м. Харків;
  •      з березня 1999 року -  Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління України, м. Харків;
  •      з грудня 1999 року -  Центральний державний науково-технічний архів України Державного комітету архівів України, м. Харків;
  •      з грудня 2010 року -  Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України, м. Харків.

Фонди

·                      24 архівних фонди особового походження

·                       591 939 од. зб. за 1891–2015 рр.

·                      1014  комплексів науково-технічної документації

(станом на 01.01.2017 р.)
1891-2015 рр.

Центральний державний науково-технічний архів України (скорочена назва - ЦДНТА України) зберігає документацію об'єктів капітального будівництва і промислового виробництва, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства України: енергетики, металургії, вугільної, газової, нафтової, хімічної промисловості, автомобільного, тракторного, сільськогосподарського, важкого і транспортного машинобудування, архітектури. Серед них: гідроелектростанції Дніпровського каскаду (Дніпровська, Каховська, Кременчуцька ГЕС), теплові електростанції (Миронівська, Придніпровська, Запорізька ГРЕС); проекти "Запоріжсталі", Дніпропетровського, Донецького, Жданівського, Ново-Краматорського та інших металургійних заводів, Рачинського гірничо-металургійного і Лисичанського хімічного комбінатів, Київського метрополітену і шахт Донбасу, Одеського морського і Київського річкового портів, проект забудови Хрещатика в м. Києві і будівництво мікрорайонів житлових масивів у м. Ташкенті після землетрусу 1966 р., проекти будівництва доменних мартенівських печей, ліній електропередач, газопроводів тощо.

Значна частина комплексів документів містить конструкторсько-технологічну документацію: проекти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу, тракторів Харківського тракторного заводу, автомобілів і автобусів Кременчуцького і Львівського автозаводів, зернових і вугільних комбайнів, дорожніх машин, верстатів та ін.

В архіві зберігаються 24 архівних фондів особового походження: академіка архітектури О. М. Бекетова, інженера В. П. Тихомирова, члена-кореспондента Академії наук, народного архітектора України А. І. Заварова, астрометриста і картографа, доктора фізико-математичних наук Б. П. Остащенка-Кудрявцева, конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних об’єктів Я. Л. Кранцфельд а , професора, вченого в галузі прокатного виробництва   І. С. Тришевського та ін.

Джерелами комплектування є науково-технічні архіви 301 установ. Документи прийнято на зберігання від 246 фондоутворювачів.

Довідковий апарат

Описи

·                       1138

Каталоги

·                      об'єктний

·                      систематичний

Картотеки

·                      комплексів;

·                      галузей;

·                      проектів;

·                      фондів

Огляди

Довідники по регіонах України

Научно-производственный г. Харьков в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1997.

Научно-производственный г. Киев и Киевская область в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1998.

Производственно-экономический Донбасс в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1999.

Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТАУ (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель. – Харьков: ЦГНТА Украины, 2001.
 
Київський Хрещатик у фондах ЦДНТА України та їх автори: довідник / Укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. – Х. : ЦДНТА України, 2013.
Галузеві огляди

Станкостроение Украины: Отраслевой тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1994.

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение Украины: Отраслевой тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1996.

Транспорт Украины: Отраслевой тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1997.

Угольная промышленность Украины: Отраслевой тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1998.

Энергетика Украины: Отраслевой тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1999.
 
Чорна металургія : міжфондовий галузевий тематичний огляд документів / Укл. А. А. Агішева, Г. С. Голубкіна – Х. : ЦДНТА України, 2013.
 
 
Міжархівні довідники

Межархивный справочник по документам ЦГНТА Украины и РГАНТД, г. Самара
Раздел: Черная металлургия (проектная документация). Вып. 1. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1995.

Химическое производство Украины (проектная и конструкторско-технологическая документация) по материалам РГАНТД, г. Самара и ЦГНТА Украины: Межархивный справочник. Вып. 2. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1996.

Тематичні огляди

Тематическая подборка по документам ГАФ ЦГНТА: Объекты России
Раздел: Черная металлургия (проектная документация). – Харьков: ЦГНТА Украины, 1994.

Книга памяти. Трудовая Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Тематический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1996.

До історії енергетики в Україні: 50-річчя будівництва Каховської ГЕС: Тематичний огляд. – Харків: ЦДНТА України, 2006.

До історії розвитку Донецького економічного району: Тематичний огляд. – Харків: ЦДНТА України, 2007.
 
Розвиток проектування об’єктів атомної енергетики в Україні: за документами ЦДНТА України : тематичний огляд / Укл . О. Є. Дождьова– Х. : ЦДНТА України, 2011.
 
Території, затоплені в результаті будівництва гідроелектростанцій (за проектною документацією комплексу 1-4 фонду Р-3 ЦДНТА України) : тематичний огляд / Укл.   Голубкіна Г. С. – Х. : ЦДНТА України, 2011.
 
Розвиток доменного виробництва у XX столітті за документами ЦДНТА України (1930–1980 рр.) : тематичний огляд / Укл. А. А. Агішева. – Х. : ЦДНТА України, 2013.
 
До історії облаштування, впорядкування і використання ресурсів штучних водоймищ України у другій половині ХХ ст. Огляд документів ЦДНТА України. – Х. : ЦДНТА України, 2014. 
 
Проекти мостів та мостових переходів у фондах ЦДНТА України : міжфондовий огляд документів    / Укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. І. Барикіна (відп. вик-ць).  – Х. : ЦДНТА України, 2015. 
 
Розвиток виробництва транспортного металу за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів : тематичний огляд / Укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Ю. Ю. Коваль (відп. вик-ць).  – Х. : ЦДНТА України, 2015. 
 
Розвиток ливарного виробництва на вітчизняних металургійних комбінатах у XX ст.: міжфондовий огляд / Укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов. – Х. : ЦДНТА України, 2016. – 2 82 с.
   
Фондові огляди

Личный фонд академика архитектуры, проф. А. Н. Бекетова: Реферативно-аналитический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1995.

Личный фонд проф. ХГУ, д.б.н. А. М. Матвиенко (1910–1994): Реферативно-аналитический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1997.

Особовий фонд проф. ХДУ, д.б.н. Ю. М. Прокудіна (1911–1992): Реферативно-аналітичний огляд. – Харків: ЦДНТА України, 1999.

Украинский научно-исследовательский углехимический институт («УХИН»): Реферативно-аналитический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 2000.

Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров (УкрНИИО) и Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов (УкрНИИСМИ): Реферативно-аналитический обзор. – Харьков: ЦГНТА Украины, 2002.

Особовий фонд астрометриста-картографа, проф. Б. П. Остащенко-Кудрявцева: Реферативно-аналітичний огляд. – Харків: ЦДНТА України, 2005.

Особовий фонд архітектора В. Г. Маєвської (1929 р.н.): Реферативно-аналітичний огляд. – Харків: ЦДНТА України, 2006.
 
Український науково-дослідний інститут металів (УкрНДІмет) : реферативно-аналітичний огляд архівних документів ЦДНТА України / А. А. Агішева, А. О. Алєксєєнко (керівник роботи, відповідальний виконавець), М. А. Балишев (науковий керівник теми), Г. С. Голубкіна – Х. : ЦДНТА України, 2012.
 
Фонд Р-241. Олександр Миколайович Істомін (1933–2005): реферативно-аналітичний огляд архівних документів ЦДНТА України / А. О. Алєксєєнко (відповідальний виконавець), М. А. Балишев (науковий керівник теми). – Х. : ЦДНТА України, 2013.
 
   
  Бібліотечний та довідково-інформаційний фонди

  

3203 книги і брошури (станом на 01.01.2017 р.)

  У бібліотеці зосереджена література з історії науки і техніки, галузеві журнали, річні підшивки газет, є довідкові та бібліографічні видання.
Колекції книг Істоміна Олександра Миколайовича з розвитку нафтогазової галузі, Істоміної Лідії Петрівни з історії окремих населених пунктів.

Довідковий апарат бібліотеки - систематичний каталог.

Література

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. – C. 145–156

Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України: Довідник / Упорядники: Л. М. Казначевська, О. М. Мащенко, Н. В. Миргород, О. В. Десненко. Редколегія: О. М. Мащенко, О. В. Балишева, Н. В. Миргород. Державний комітет архівів України. Центральний державний науково-технічний архів України. – Харків, 2003. – 232 с. (Серія "Архівні зібрання України. Спеціальні довідники")

Центральний державний науково-технічний архів України: Путівник / Авт.-упорядн. А. О. Алєксєєнко (відповід. упорядн.), М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. – Х.: Федорко, 2009. – 338 с.
 
Центральний державний науково-технічний архів України / А. О. Алєксєєнко, Є. В. Семенов // Енциклопедія історіі України. 10-й том. Т-Я. –  К. : Наукова думка, 2013. – С. 467–468.
Агішева А. А.  Взаємодія ЦДНТА України зі ЗМІ як ефективний засіб поширення документів НАФ // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 64-65. 
  
Агішева А. А. Как это было:эпоха кинескопных телевизоров // Харьковские известия. - 2014. - 25.11. - № 142 (2894).
 
Агишева А. А. Концертний зал імені Глінки в архівних документах // Запорізька правда. 2012. 4 жовтня.
 
Агишева А. А. Наши инновации в пищевой промышленности // Харьковские известия. - 2014. - 18 жовтня. - № 126 (2878).
 
Агишева А. А. Парфюмерное искусство в творчестве Нины Зейской // Харьковские известия. - 2015. - 28.05. - № 62 (2971).
 
Агишева А. А. Развитие туризма на примере трудовой деятельности народного архитектора Украины Тамары Федотовны Панченко // Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму: матер іали науково-практичної конференції 24-25 травня 2013 р. – Х., 2013. – С. 3–5 .
 
Агішева А. Чорний Мочар: як воно було і що з того маємо // Новини Закарпаття. - 2015. - 03.03.
 

Alekseenko A. Oral history of science and technology in the archives: Design of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine  //  International Conference Oral History In Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges And Specificity (17th -18th September 2015 ). – University of Lodz, Poland, 2015. – p. 15.

 
Alekseenko A. The History of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine (CSSTA of Ukraine) // Atlanti. – Vol. 23(2013). – N. 1. – P. 265–268.
 
Алексеенко А. А. Впервые в Европе // Слобода. – 2004. – 5 листопада.
 

Алексеенко А. А. Документы по истории науки, техники и архитектуры Республики Беларусь в фондах Центрального государственного научно-технического архива Украины: перспективы и возможности их изучения // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение . – Ч . 2 . –Минск : БелНИИДАД, 2013. С. 7 10.

 
Алексеенко А. А. Жилье для белых медведей // Вечерний Харьков. – 2005. – 2 октября.

Алексеенко А. А. Использование документной информации НТД при изучении истории шахтного строительства в Донбассе // Матеріали 11-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки". – К., 2012. – С. 112–115
 
Алексеенко А. А. К истории деятельности Института монокристаллов (по документам Центрального государственного научно-технического архива Украины //  UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 1. – С. 38–51.
 
Алексеенко А. А. На ниве архивного дела. К 45-летию ЦГНТА Украины // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2014. – № 4. – С. 32.

Алексеенко А. А. Наши АТС были первыми // Вечерний Харьков. – 2004. – 2 ноября.

Алексеенко А. А. На страже водных ресурсов Харькова и страны // Харьковские известия. – 2016. – 19 апреля.

 
Алексеенко А. А. Ответы на запросы времени. // Харьковские известия.  – 2015. – 13 января.
    
Алексеенко А. Промышленные кристаллы: место рождения – Харьков // Харьковские известия. –  2015. –  10 февраля.
 
Алексеенко А. Творцы науки о металле // Харьковские известия. – 2013. – 7 ноября.
 
Алексеенко А. А. Харьков - колыбель отечественного тракторостроения: по документам Центрального государственного научно-технического архива Украины // Темп. – 2014. – 19 мая.

Алексеенко А. А. Харьков – первая столица Украины: решение жилищной проблемы // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2004 р.). – Ч.1. – Х.: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 42–48.

Алексеенко А. А. Что нам стоит Снежков построить // Главное. – 2011. – 22 января.

Алєксєєнко А. О. Архівна науково-технічна документація для студентів ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – травень.
 
Алєксєєнко А. О. Архівно-вузівське партнерство: співпраця ЦДНТА України та НАУ ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" // За авиакадры. – 2010. – июнь-июль (к 80-летию ХАИ)
 
Алєксєєнко А. О. Вивчення минулого задля розвитку майбутнього // Харьковские известия. – 2015. – 17 грудня.
 
Алєксєєнко А. О. День архівної інформації для студентів сантехнічного факультете ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – грудень.
 
Алєксєєнко А. О. Джерела до вивчення історії науки, промисловості та архітектури Одеси у фондах Центрального державного науково-технічного архіву України // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2 . Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. – Одеса, 2016. – С. 25–29.

Алєксєєнко А. О. До історії Харківського телебачення // Харківський університет. – 2012. – № 6. – 27 квітня.
Алєксєєнко А. О. До історії Харківського телебачення // Харківський університет. – 2012. – № 6. – 27 квітня.
  
Алєксєєнко А. О. Документальні комплекси ЦДНТА України як джерело для вивчення подій історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 р. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодх вчених (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 29 квітня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 19–20.
  
Алєксєєнко А. О. Документи до історії Запорізького титаномагнієвого комбінату в Центральному державному науково-технічному архіві України // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – К., 2016. – С. 3–6. 
 
Алєксєєнко А. О. Дякуємо за неоцінні дарунки // Харківський університет. – 2012. – № 14. – 30 жовтня.
   
Алєксєєнко А. О. Інтеграція архівних ресурсів у світову цифрову мережу: напрацювання ЦДНТА України щодо публікації електронних образів архівних документів // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали   XV всеукр. наук.-практ. конф. 11 жовтня 2012 р. – Х.: Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 258–264.
  
Алєксєєнко А. О. Інтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України у світовий інформаційний простір: напрацювання та перспективи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). – К., 2016. – С. 464–466.
 
Алєксєєнко А. О. Інтернетизація документної сфери: впровадження електронних комунікацій у діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  – Х., 2011. – С. 331–335
 
Алєксєєнко А. О. Історичні аспекти розвитку вітчизняного тракторобудування за конструкторськю документацією Центрального державного науково-технічного архіву // Матеріали 13-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Коростень, 16–18 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 4–7.
  
Алєксєєнко А. О.  Комп'ютеризація читального залу ЦДНТА України: надання користувачам інформації в електронному вигляді // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 65-66.
 
Алєксєєнко А. О. Краєзнавча інформація у звітах про науково-дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту з охорони вод (з фонду Центрального державного науково-технічного архіву України) // Культурна спадщина Слобожанщини. – Число 32. – Х., 2016. – С. 30–34
  
Алєксєєнко А. Особливості експонування науково-технічної документації під час проведення виставкових заходів // Пам’ятки : археографічний щорічник. – К., 2011. – Т. 12. – С. 60–69.
 
 
Алєксєєнко А.О. Праці Українського науково-дослідного вуглехімічного інституту як джерело до вивчення розвитку вітчизняної коксохімії // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Львів, 08–10 жовтня 2015 р.). – К.; .Льв ів , 201 5 . – С. 3 6 .   
   
 
Алєксєєнко А. Публікація електронних образів архівних документів: основні принципи (з досвіду роботи ЦДНТА України) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2012. – Т. 20. – С. 132–136.
    
Алєксєєнко А. О. Робота з науково-технічною документацією в державних архівних установах України // Харківський архівіст. – 2009 – № 1. – С. 32–35.

Алєксєєнко А. О. Розв’язання актуальних питань при роботі з НТД в умовах сучасного державного архіву: спільний проект обговорення співробітниками Центрального державного науково-технічного архіву України та Державного архіву Харківської області // Харківський архівіст. – 2009. – № 2. – С. 30–33.

Алєксєєнко А. О. Сніжків у архівних документах // Сільські новини. – 2011. – 15 березня.
 
Алєксєєнко А. О. Сучасні вимоги до оформлення експозиції науково-технічної документації при проведенні архівних заходів // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського музею імені А. Ф. Луньова) : Матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 8–16.
 
Алєксєєнко А. О. Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України з науково-дослідною документацією: особливості формування та інформаційна наповненість // Бібліотека. Наука. Комунікація. : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2. – К., 2015. – С. 59–61.
Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. // Архіви України. – 2010. – № 2. – С. 89–99.
 
Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Праці харківських науковців в евакуації (із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України) // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 2. – С. 66–75.
 
Алєксєєнко А. О., Балишев М. А., Коваль Ю. Ю. Першому мікроавтомобілю України – 55 років (архівні кресленики з проекту ЗАЗ-965 «Запорожець» // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
 
Алєксєєнко А. О., Білостоцький М. О. День архівної інформації для студентів сантехнічного факультету ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – Грудень .
 
Алєксєєнко А. О. До історії харківського телебачення // Харківський університет. – 2012. – № 6. – 27 березня.
 
Алєксєєнко А., Дождьова О. Культурно-видовищні споруди 1920-1930-х // Пам'ятки України: історія та культура. - 2014. - № 12 (грудень). - С. 58-65.
 
Алєксєєнко А., Дождьова О. Повоєнний Хрещатик: маловідомі факти з архівів // Пам'ятки України: історія та культура. - 2014. - № 5 (травень). - С. 36-41. 
 
  Алєксєєнко А. О., Миргород Н. В. Роки війни і відбудови: Історичні нариси за документами ЦДНТА України. – Х.: Колорит, 2006. – 117 с.
Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України.– К., 2000. – С. 41–42.

Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 41–42.

Балишев М. А. 90-річчя від дня створення архівної системи України // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2007. – № 3. – С. 57.

Балишев М. А. Архівній системі України – 90 років // Харьковские известия. – 2007. – № 91. – 4 вересня.

Балишев М. А. Виставкова діяльність ЦДНТА України у першому піврічі 2008 р. // Харківський архівіст. – 2008. – № 1. – С. 31–34.

Балишев М. А. «Звіти про НДР» періоду 1941–1945 рр. з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України як фактологічна база з історії війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 90–100.

Балишев М. А. Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю // Студії з архівної справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 61–64.

Балишев М. А.   Ще раз про архіви: небайдужим серцем // UNIVERSITATES . Наука и Просвещение. – 2010. –   4 . – С. 23 .
 

Балишев М. А., Алєксєєнко А. О. Репрезентативність фонду "Український науково-дослідний інститут металів" у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження розвитку металургії в Україні  // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 80–86.  

 
Балишев М. А., Балишева О. В. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР) як вид документа та об'єкт архівного опрацювання // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 8. – 2006. – С. 126–132.

Балишев М. А., Балишева О. В., Алєксєєнко О. А. До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука / Науково-довідкове видання. – Х.: СПДФО Яковлєва, 2004. – 96 с.: іл.

Балишев М. А., Барикіна О. І. Галузеві промисловості Російської Федерації в документах ЦДНТА України. 1934-1945 рр. Історико-технічний огляд // Переяславская рада и гармонизация украинско-российских отношений на современном этапе: Сборник научных трудов. – Х.: НТУ "ХПИ", 2007. – С. 340–345.

Балишев М. А., Мащенко О. М. Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами. – Х.: СПДФО Яковлева Г. Г., 2004. – 202 с.

Балишева О. В. Академік архітектури О. М. Бекетов і Крим (за документами особового фонду Центрального державного науково-технічного архіву України) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. – С. 124–126.

Балишева О. В. Життєве кредо славетного харків'янина // Культура і життя. – 2007. – № 36. – 5 вересня.

Балишева О. В. Інформація про виставку документів особового фонду О. М. Бекетова в Харківському художньому музеї // Архіви України. – 1994. – № 1–6. – С. 91.

Балишева О. В. Наукове та творче спілкування ЦДНТА України з музейним комплексом ХНАМГ // AKADEMIA. – 2007. – 29 квітня.

Балишева О. В. О. М. Бекетов і судове відомство // Vivat lex! – 2006. – 5 квітня.

Балишева О. В. Підготовка галузевих тематичних оглядів науково-технічної документації // Архіви України. – 1995. – №4-6. – С. 88–91.

Балишева О. В. У ЦДНТА України // Вісник Державного комітету архівів України. – 2001. – Вип. 1 (5). – С. 56.

Балышев М. А. А война была завтра… // Слобода. – 2003. – № 67. – 22 серпня.

Балышев М. А. А. Н. Бекетов в истории города Харькова // Объектив-Но. – 2003. – № 22. – 29 травня – 10 червня.

Балышев М. А. Автор проектов для дороги // Южная магистраль. – 2003. – № 24. – 13 червня.

Балышев М. А. Алексей Николаевич Бекетов // Слобода. – 2005. – № 14. – 18 лютого.

Балышев М. А. В бой шли не только железнодорожники // Слобода. – 2003. – № 74. – 16 вересня.

Балышев М. А. Звездочет харьковской долготы (к 130-летию со дня рождения Б. П. Остащенко-Кудрявцева) // Харьковские известия. – 2007. – № 42. – 15 травня.

Балышев М. А. История Харьковского университета в архивных документах // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з'їзду в м. Харкові 25–26 жовтня 2002 року. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 187–189.

Балышев М. А. Как в нашем городе начиналась электроэнергетика // Слобода. – 2003. – № 46.
 
Балышев М. А. Новая жизнь архива // Слобода. – 2005. – № 48. – 17 червня.

Балышев М. А. Отложен на неопределенное время // Слобода. – 2003. – № 44. – 3 червня.

Балышев М. А. Харьков – Курск. Далее везде // Слобода. – 2004. – № 42. – 25 травня.

Балышев М. А. Час еще не пробил // Слобода. – 2001. – № 69. – 31 серпня.

Балышев М. А., Балышева Е. В. Храм и вера Алексея Бекетова // Слобода. – 2003. – 8 квітня.

Балышев М. А., Белостоцкий Н. А. Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев. Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2005. – № 3. – С. 46–57.
  
Балышев М.А., Ларин А.А., Горелова С.А. Устные источники как фактографическая база для проведения историко-научных исследований // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Львыв, 08–10 жовтня 2015 р.). – К.; .Льв ів , 201 5 . – С. 27 29.
 
  Балышев М.А., Ларин А.А., Горелова С.А. Устные источники в изучении истории развития ракетно-космической техники // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Історія і філософія науки і техніки".  Вип. 24. – Дніпро, 2016 . – С. 130–134.
 
Балышев М. А. Неизвестный А. Н. Бекетов (Заметки к историко-биографическому очерку) // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2004 р.). – Ч. 2. – Х.: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 42–48.

Балышев М. А., Псарев В. А., Шкуратов Ю. Г. Николай Николаевич Евдокимов. Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2006. – № 1. – С. 44–54.

Балышева Е. В.   Архитектор Алексей Бекетов и Кр ым // Южная столица. – 2010. – 05 ноября.

Балышева Е. В. А. Н. Бекетов и Крым (в период с 1915 г. по 1922 г.) // UNIVERSITATES. Архив. – 2011. – № 3. – С. 22–35

Балышева Е. В. «...Дать человеку больше телесного и душевного покоя»: Заметки архивиста // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2009. – № 4. – С. 68–82.

Балышева Е. В. Для девиц из духовного звания // Белогодские известия. – 2008. – 19 апреля.

Балышева Е. В. Заваров Алексей Иванович // Люди пытливой мысли (по архивным документам). – Самара: Российский государственный научно-технический архив, 1994. – С. 80–88.

Балышева Е. В. История строительства здания Судебных установлений в г. Харькове // Правосудие – это мы / Юридический альманах. – Х.: Информационно-правовой центр "Ксилон", 2000. – С. 16–20.

Балышева Е.   В. Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры

А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых (1885–1941 гг.) – Харьков: Терра, 2002. – (Труды ЦДНТА Украины).

Балышева Е. В. К истории создания электротехнического факультета // Політехнік. – 2006. – 21 червня.

Балышева Е. В. Коммерческий институт в Харькове. К истории создания и строительства здания: 1911–1915 гг. // Дайджест-Е. Шаг в историю. – № 5. – С. 2.

Бал ышева Е. В. Неизвестные страницы об известном человеке. В канун 150-летия академика А. Н. Бекетова // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2010. – № 4. – С. 57.

Балышева Е. В. Проекты А. Н. Бекетова // Городская газета. – 2001. – № 1. – 4 января.

Балышева Е. В., Казначевская Л. М., Балышев М. А. Справочник-путеводитель «Архитектурный, научно-производственный город Днепропетровск и Днепропетровская область (города Днепродзержинск, Кривой Рог, Новомосковск, Никополь, Марганец, Орджоникидзе, Павлоград) в фондах ЦГАНТД Украины» (проектная, научная документация за период: 1934–1983 гг.). – Х.: ЦЭПП Райдер, 2001. – 112 с.
 
Барикіна О. І. Бережемо скарби наукової думки // Кримська світлиця. – 2013. – 13 грудня.

Барикіна О. І. День архівної інформації (в НАУ ім. М. Є. Жуковського "ХАІ") // За авиакадры. – № 2–3 (февраль – март).

Барикіна О. І. Інформаційні технології в архівній справі: електронна презентаційна версія виставки документів. Із досвіду роботи ЦДНТА України // Каразінські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 27–28.
   
Барикіна О. ІКамишловський віадук: міст у минуле // Кримська світлиця. – 2014. – 28 березня
 
Барикіна О. І. Між водою і суходолом: українські порти у фондах ЦДНТА України //  UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 2. – С. 32–47.
 
Барикіна О. ІЛокомотиви, народжені у Харкові // Южная магистраль. – 2015. – 17 липня.
 
Барикіна О. І. Паперовий слід епохи парових велетнів // Магістраль. - 2014. – 05 липня.
 
   Барикіна О. І. Ревіталізація інформації архівної науково-технічної документації як вид її використання // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 66-67.
  
Барикіна О. І. Розробка паровозу серії ФДМ (за документами Центрального державного науково-технічного архіву України) // Матеріали 13-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Коростень, 16–18 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 19–22.
 
Барикіна О. І. Фонди ДАХО як інформаційне джерело при популяризації документів, що зберігаються у ЦДНТА України // Харківський архівіст. – 2007. – № 3. – С. 28–31.

Барыкина Е. И. Больница столичного уровня // Харьковские известия. – 2007. – № 96. – 15 вересня.

Барыкина Е. И.  Дом Рабочих // Слобода. – 2006. – № 96. – 1 грудня.

Дом Рабочих // Слобода. – 2006. – № 96. – 1 грудня.

Барыкина Е. И. День архивной информации (в ХАИ) // За авиакадры. – 2009. – февраль–март

Барыкина Е. И. История в архивах: Мариупольский порт // Приазовский рабочий. – 2008. – 8 апреля.

Барыкина Е. И. Надежда двух берегов (о послевоенном восстановлении Днепропетровского моста) // Вести Приднепровья. – 2009. – 3 марта.
 
Барыкина Е. И. Отечественное паровозостроение: техническое наследие ХХ века // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2014. – № 4. – С. 33–41.

Барыкина Е. И. Строительство комплекса студенческих общежитий ХАИ (архивные материалы) // За авиакадры. – 2007. – № 5–6 (травень-червень).

Більше уваги підготовці методичних посібників // Архіви України. – 1979. – № 3. – С. 3–7.

Боднар В. П. Про нагородження Всесоюзними знаками «Ударник 9-ої п'ятирічки» і «Переможець соціалістичного змагання 1975 р.» // Архіви України. – 1975. – № 2. – С. 86–87.

Бунькова О. М. ЦДАНТД УРСР // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 82.

Бунькова О. М. ЦДАНТД УРСР // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 82.

Ваганів Ф. М. Актуальні питання архівного будівництва у світлі рішень XXVI з'їзду партії та наступних пленумів ЦК КПРС // Архіви України. – 1984. – № 2. – С. 6–26.

Вангесова И. Историю сберегли ветераны // Харьковские известия. – 2010. – 8 мая.


Ильич Л. Архивы нужны тогда, когда они начинают говорить // Вечерний Харьков. – 2009. – 19 декабря.

Вдосконалення форм і методів наукових досліджень – важливе завдання архівних установ // Архіви України. – 1977. – № 4. – С. 3–10.

Верлока Л. Г. Виставка в ЦДАНТД України з історії розвитку науки і техніки. Якою їй бути? // Архіви України. – 1991. – № 5–6. – С. 87.

Верлока Л. Г. Визначення джерел комплектування ЦДАНТД УРСР // Архіви України. – 1978. – № 1. – С. 37–40.

Голубкина А. С. Нереализованный проект (из документов ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2012. – 25 сентября

 
Голубкина А. С. Проект социалистической реконструкции Харькова // Харьковские известия. – 2012. – 12 июня.
 
Голубкина А. С. Сладкая история первой столицы // Харьковские известия. – 2016. – 18 октября.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 461–464.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – Киев, 1988. – С. 95–99.

Губин Д. Бекетовское наследие // Время. – 2012. – 16 марта (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В., начальником отдела использования информации документов Алексеенко А. А.)

Губин Д. Город, которого нет // Время. – 2012. – 27 июня (здание гуманитарных наук ХГУ)

Губин Д. Загадки старых чертежей // Время. – 2012. – 25 февраля (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В.)

Гук Н. И. Лики прогресса // Рабочая газета.
– 2012. – № 202. – 16 ноября (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В. и начальником отдела использования информации документов Алексеенко А. А.)

 

Губин Д. Загадки старых чертежей // Время. – 2012. – 25 февраля (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В.)

Гук Н. И. Лики прогресса // Рабочая газета. – 2012. – № 202. – 16 ноября (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В. и начальником отдела использования информации документов Алексеенко А. А.)

Діяльність науково-методичних рад центральних державних архівів УРСР // Архіви України. – 1983. – № 5. – С.80.

Діяльність науково-методичної ради ЦДАНТД УРСР у 1984 р. // Архіви України. – 1985. – № 1. – С. 80.

Діяльність науково-методичної ради Центральних державних архівів УРСР у ІІ півріччі 1986 р. // Архіви України. – 1987. – № 1. – С. 79.

Державні архіви Української РСР: Короткий довідн. – К., 1972. – С. 74–75.

Дождева О. Е. Два музея одной колонии // Харьковские известия. – 2007 – № 40. – 10 мая.
 
Дождева О. Е. Главная водная артерия Донбасса // Харьковские известия. – 2014 – № 93. – 5 августа.

Дождева О. Е. Из истории Славянского курорта // Вести. – 2012. – № 44. – 1 ноября

Дождева О. Е. К истории Харьковских рабочих клубов // Слобода. – 2005. – 12 августа .

Дождева О. Е. Ки евский вокзал. История создания // Еженедельник 2000. – 2011. – 4 февраля.

Дождева О. Е. К проекту переноса памятника // Слово Ветерана. – 2011. – 28 мая

Дождева О. Е. Лучший архитектурный проект СССР 1991 года // 2000. – 2010. – 23 апреля.

Дождева О. Е. Памятник нерукотворный // Харьковские известия. – 2007. – № 52. – 7 червня.
 
Дождева О. Е. Плакаты военных лет в фондах ЦДНТА Украины // Слово Ветерана. – 2011. – 13 серпня.

Дождева О. Е. Приднепровская ТЭС на страницах архивных документов // Зоря. – 2014. – 5 грудня.
 
  Дождева О. Е. Свидетели истории // Вечірній Харків. – 2006. – № 63. – 15 червня.

Дождева О. Е. Судьба национального достояния (о лаборатории искусственного климата "Фитотрон" // Харьковские известия – 2009. – 19 февраля.

Дождева О. Е. Харьковская АТЭЦ // Слобода. – 2006. – 22 грудня.

Дождьова О. Є. «Генеральна схема газифікації Української РСР на 1960–1980 рр.» як джерело вивчення історії науки і техніки: за документами ЦДНТА України // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 388 с.

Дождьова О. Є. Документальні виставки on-line як форма використання документальної інформації: досвід діяльності Центрального державного науково-технічного архіву України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  – Х., 2011. – С. 328–330

Дождьова О. Є. До історії м. Харкова: впорядкування міських річок у другій половині ХХ ст. (за документами ЦДНТА України) // Каразінські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 96–97.

Дождьова О. Є. До історії харківських науково-дослідних установ у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 29 квітня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 105–106.

Дождьова О. Є. Льодовий каток у м. Харкові // Харьковские известия. – 2008. – № 53. – 11 вересня.
 

Дождьова О. Є. Сучасна архівна виставка: варіанти рішень (з досвіду роботи ЦДНТА України) // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали   XV всеукр. наук.-практ. конф. 11 жовтня 2012 р. – Х.: Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 264–269.

Дождьова О. Є. Теребле-Ріцька ГЕС // Новини Закарпаття. – 2009. – 20 червня.

Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2005. – № 3. – С. 46–57.

Дробіна Л. І. Центральний державний архів НТД УРСР // Архіви України. – 1979. – № 2. – С. 65–66.

Завдання архівних установ по роботі з НТД // Архіви України. – 1980. – № 3. – С. 3–5.
 
Засідання колегії Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 3–8.
 
Ильич Л. Архивы важны тогда, когда они начинают говорить // Вечерний Харьков. – 2009. – 19 декабря.
 
 
Коваль Ю. До 55-річчя першого легковика: історія «Запорожця» // Запорізька правда. – 2015. – 07.11.
 
Коваль Ю.   ЛАЗ створювали за зразком Мерседеса // Ратуша. – 2016. – 25.02.
Коваль Ю. Ю. Науково-технічні надбання українських вчених у машинобудуванні. За документами ЦДНТА України // Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти". Львів, 2016. – С. 61 –66.
 
Коваль Ю. Ядерная энергетика Украины: необходимость или вынужденная мера? // Харьковские известия. – 2016. – 26.04.
 
Куликова А. С. Создание Олимпийского центра в Харькове (по документам ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2011. – 14 декабря

Матвиенко П. В. Архив стратегического значения // Время. – 2009. – 17 декабря

Матвиенко П. В. Что хранит наследие великого зодчего // Время. – 2009. – 24 декабря
 
Можейко І. У Харкові на Хрещатику // Слобідський край. – 2011. – 23 серпня (інтерв`ю Дождьової О. Є.).
 
Ожиганов Д. І. Відомості про будівельну техніку XX століття у документах ЦДНТА України [Текст] / Д. І. Ожиганов // «Перспективи розвитку сучасної науки». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. – С. 159–163.  
 
Ожиганов Д. Если бы задуманное удалось осуществить… // Харьковские известия. – 2015. – 22 октября.
 
Ожиганов Д. И. НКМЗ:ответственный за старт ракеты // Академия. –  2016. – 30 сентября. – № 11(307). – С. 4.
 
Ожиганов Д. Подводя итог, информируем...  (особенности запросов документов Центрального государственного научно-технического архива Украины) // Харьковские известия. – 2016. – 08.12..
 

Ожиганов Д. И. Транспортно-установочное оборудование советских баллистических ракет (по материалам ЦГНТА Украины) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 29 квітня 2016 р.). - Х., 2016. – С. 183–184.     

 
Ожиганов Д. И.   Харьковская «шампанка» празднует 75-летие // Харьковские известия. – 2016. – 15 марта.
 

Проблемні питання забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві України, та довідкового апарату до них і напрями їх вирішення / Захарчук А. В. // СФД (Страховий фонд документації) ; наук.-вироб. журн. – 2016. – " 2(21). – С. 3 16 ..

.
 
 
Семенов Е. В. Документы Центрального государственного научно-технического архива Украины как источник для изучения отдельных аспектов истории науки, техники и архитектуры Республики Беларусь //  Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве: материалы Междунар. конф. (г. Каменец, 29 мая 2013 г.). - Минск: БелНИИДАД, 2014. - С. 67-70.
 
Хворост Л. Покликані зберігати і примножувати // Слобідський край. – 2009. – 23 грудня
Хворост Л. Університет. Евакуація. Як це було? // Харківський університет. – 2010. – 14 жовтня.
 
Шляхи покращення збереженості архівних документів /  Надточій І. І., Ткаченко В. П., Дубина О. М., Семенов Є. В. // СФД (Страховий фонд документації) ; наук.-вироб. журн. – 2016. – " 2(21). – С. 17–23.
   
 
17 апреля – день выпускника Харьковского университета // Час-Пик. – 2010. – 16 апреля.

Дата розміщення / оновлення інформації: 26.01.2017 р.
 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....