українська      
   
 
Конкурс на краще робоче місце

Погоджено

рішенням профспілки ЦДНТА України

від 16.04.2010 р., протокол №4

Затверджено

наказом ЦДНТА України

від 16.04.2010 р. № 29/ОД

 

 

 

Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце

(краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії)

на відзначення Дня охорони праці

в Центральному державному науково-технічному архіві України

 

1.Загальні положення

 

1.1. Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце (краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії) на відзначення Дня охорони праці визначає механізм проведення зазначеного Конкурсу серед працівників та структурних підрозділів ЦДНТА України.

         1.2. Організація та проведення конкурсу передбачає привернення уваги працівників архіву до проблем в галузі охорони праці та промислової безпеки.

         1.3. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення працівників архіву або його структурних підрозділів, які найбільш сумлінно і відповідально ставляться до питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних умов праці.

 

2. Мета конкурсу

 

         2.1. Загальною метою конкурсу є привернення уваги кожного працівника архіву до усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, порушення загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань.

         2.2. Підвищення рівня безпечних та нешкідливих умов праці, обладнання та оснащення робочого місця працівника всім необхідним для повноцінного виконання робочого процесу протягом повного робочого дня.

         2.3. Комплексне вирішення завдань охорони праці на основі аналізу та реалізації заходів, спрямованих на постійне підвищення безпеки та рівня виробничої санітарії в кожному підрозділі архіву.

         2.4. Пропаганда охорони праці, підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничого середовища.

 

3. Характер проведення Конкурсу

 

         3.1. З нагоди відзначення державного свята День охорони праці, що відзначається в Україні 28 квітня, керівництвом ЦДНТА України та профспілковим комітетом ухвалено рішення про проведення в період з 22 по 28 квітня Тижня охорони праці.

         3.2. На виконання окремого доручення Держкомархіву України від          02.04.2010 р. №673/05-1 та “Плану заходів Центрального державного науково-технічного архіву України з підготовки та проведення Тижня охорони праці (22 – 28 квітня 2010 року)” наказом директора архіву призначається оргкомітет Конкурсу для об’єктивного визначення   стану охорони праці в підрозділах ЦДНТА України.

         3.3. За програмою Конкурсу, всі підрозділи архіву обов’язково беруть участь у змаганні. Участь окремих працівників архіву здійснюється відповідно до поданих заяв.

3.4. Комплекс робіт та питання охорони праці, які будуть включені для оцінки і визначення кращого структурного підрозділу або робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і оцінки праці включає:

3.4.1. Наявність на робочих місцях правил, інструкцій по охороні праці.

3.4.2. Ведення журналів інструктажів з питань охорони праці.

3.4.3. Знання співробітниками підрозділів відповідних норм інструкцій з охорони праці, затверджених в архіві.

3.4.4. Виконання правил безпеки працівниками підрозділу.

3.4.5. Санітарний стан приміщень структурних підрозділів, підтримання чистоти і порядку на робочих місцях.

 

4. Заохочення

 

4.1. Подання на заохочення кращого структурного підрозділу або кращого робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії готується на підставі підсумкового протоколу засідання оргкомітету Конкурсу .

4.2. В наказі про заохочення можуть відзначатись найактивніші організатори Конкурсу.

4.3. Заохочення переможців Конкурсу відбувається у вигляді їх нагородження грамотою та подякою ЦДНТА України, засвідченою підписом директора архіву, представника профспілки та членів оргкомітету конкурсу.

 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....