українська      
   
 
Вакансії

  Центральний державний науково-технічний архів України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців VІ категорії:

провідного спеціаліста відділу використання інформації документів

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (за спеціальністю історик, архівіст, документознавець, музеєзнавець), стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року, стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш 2 років, вільне володіння державною мовою та комп'ютером, наявність персональних якостей, необхідних для спілкування з людьми.

            провідного спеціаліста відділу довідкового апарату та обліку документів

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна або базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, вільне володіння державною мовою та комп'ютером, наявність персональних якостей, необхідних для спілкування з людьми.

Потрібні документи:

-          заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

-          заповнену особову картку ( форма П- 2 ДС ) з відповідними додатками ;

-          дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-          копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-          декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України “Про   запобігання корупції”;

-          копію документа, який посвідчує особу;

-          копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

-          довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи , які працюють в ЦДНТА України і бажають взяти участь у конкурсі , зазначених документів до заяви не додають .

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткова інформація про основні функціональні обов'язки та умови оплати праці надається сектором організаційно-кадрової роботи за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 4, тел.: 731-25-34.
 
Дата розміщення / оновлення інформації: 15.12.2015 р.
 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....