українська      
   
 
Архівні видання
28.12.2012
Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України: довідник / укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. – Х. : ЦДНТА України, 2012. – 464 с.
Довідник містить систематизовані описи 3514 карт та планів у складі проектної документації 150 комплексів 51 фонду Центрального державного науково-технічного архіву України. Тематична й видова різноманітність представлених у довіднику матеріалів передбачає використання його інформації у різних сферах практичної, наукової і навчальної діяльності, більш активне введення до наукового обігу інформації картографічних архівних документів. Наказом Державної архівної служби України від 22.12.2014 р. № 157 колективу авторів ЦДНТА України ( заступнику директора Балишеву Марату Артуровичу , начальнику відділу використання інформації документів Алєксєєнко Анні Олександрівні, провідному спеціалісту відділу використання інформації документів Дождьовій Ользі Євгенівні) за підготовку довідника «Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України» присуджено премію імені Василя Веретенникова.
16.02.2010
Збереження культурної спадщини в інформаційному суспільстві. Слово архівістів: Матеріали Круглого столу, присвяченого 40-річчю ЦДНТА. – Харків: СПДФО Михайлов Г. Г., 2010. – 72 с.
Збірник складено з тез доповідей, проголошених 15–16 грудня 2009 року під час роботи Круглого столу, присвяченого 40-вій річниці від дня створення Центрального державного науково-технічного архіву України. Тематика статей репрезентує широке поле актуальних проблем архівної справи та питань дослідження історії науки і техніки в Україні.
14.12.2009
Центральний державний науково-технічний архів України: Путівник / Авт.-упорядн. А. О. Алєксєєнко (відповід. упорядн.), М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. – Харків: Федорко, 2009. – 338 с.
Пропонований путівник належить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України». У ньому подано інформацію про склад і зміст фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. Путівник побудовано за галузево- тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом. Видання розраховане на істориків, архівістів, науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії розвитку науки і техніки в Україні.
10.12.2008
Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України). Довідник / ЦДНТА України; Укл. Балишев М. А., Дождьова О. Є. – Харків: Федорко, 2008. – 260 с.
Довідник започатковує серію подальших видань на основі вивчення картографічних матеріалів ЦДНТА України.
09.12.2008
Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України. 1911–1992 : Довідник. Т. 1 / ЦДНТА України; Укл.: Балишев М. А., Балишева О. В., Барикіна О. І., Дождьова О. Є. — Харків: Федорко, 2008. Т. 1. — 196 с.
Перший том довідника містить інформацію до історії науково-технічного, загальногосподарського розвитку 26країн світу: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Єгипту, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, Румунії, США, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Франції, Чехії (відомості про 378 промислових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд) за період 1911 – 1992 рр. Кожній країні присвячена окрема описова стаття, яка узагальнює інформацію щодо проектної та науково-дослідної докментації з фондів Центрального державного науково-технічнго архіву України. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, істориків, науковців, спеціалістів різних галузей виробництва.
08.12.2008
Центральний державний науково-технічний архів України. Бібліографічний огляд за матеріалами періодичних видань. 1971–2007 рр. / До 90-річчя від дня створення системи архівних установ України / Укл. Балишев М. А. — Харків: СПД ФО Михайлов, 2008. — 62 с.
Бібліографічний огляд є ініціативною роботою, яку виконано в рамках заходів з підготовки до святкування 90-річчя створення системи архівних установ України і включає огляд статей співробітників архіву та відомостей про Центральний державний науково-технічний архів України, надрукованих у профільних періодичних виданнях «Архіви України» і «Студії з архівної справи та документознавства», газетних публікаціях, матеріалах конференцій тощо. В основі видання – історична хроніка подій з життя інституції за 1971 – 2007 рр. Видання розраховане на фахівців архівної справи, науковців, краєзнавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією архівного будівництва в Україні.
29.12.2006
Роки війни і відбудови: Історичні нариси за документами ЦДНТА України / Авт.-упоряд.: Миргород Н. В., Алєксєєнко А.О. — Харків: Колорит, 2006. — 117 с.
Видання присвячене 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. У коротких історичних нарисах узагальнюється маловідома широкому загалу інформація про розвиток у воєнні і повоєнні роки основних галузей народного господарства: хімічної і вугільної промисловості, металургії та енергетики, транспорту тощо. Розділи відображають специфіку змісту докментів Центрального державнгго науково-технічного архіву України (науково-дослідна, конструкторська, проектна документація). Статті проілюстровано фотографіями та додатками, куди увійшли документи з фондів ЦДНТА України, більшість з яких публікуються вперше. Видання розраховане на істориків, архівістів, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
30.12.2004
До історії міста Харкова: промисловість, будівництво, наука: науково-довід. вид. / Упоряд.: Балишев М. А. (відповід. за випуск), Балишева О. В., Алєксєєнко А. О. — Харків: СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. — 96 с.
Довідник присвячений 350-річчю міста Харкова і 35-річчю від дня заснування Центрального державного науково-технічного архіву України. У матеріалах науково-довідкового видання стисло висвітлена історія становлення та розвитку основних напрямів міського господарювання у м. Харкові за період 1898 – 1994 рр. Це житлове будівництво, інженерні споруди (мости, системи водопостачання, енерго-електро-телефоно-телемережі міста), промислові об’єкти, наукові та учбові заклади, громадсько-культурні, церковні, спортивні споруди, документація про які зберігається у фондазх ЦДНТА України. У 7 розділах довідника представлено понад 13 тис. Одиниць зберігання архівних документів до 52 об’єктів м. Харкова. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією м. Харкова.
30.12.2004
Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами (1964 – 1994): Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд.: Балишев М. А., Мащенко О. М. — Харків: СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. — 202 с.
Видання підготовлене на базі матеріалів архівних фондів особового походження, які зберігаються у Центральному державному науково-технічному архіві України, державних архівах Одеської, Харківської областей, родинному архіві Бекетоваих (Алчевських), Харківському історичному музеї, музеях історії навчальних закладів – Харківського державного медичного університету та Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.
05.12.2003
Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України. Довідник / Упоряд.: Казначевська Л. М. (відповід. упоряд.), Мащенко О. М., Миргород Н. В., Десненко О. В. — Харків: Видавничий Дім «Райдер», МПП «Атос», 2003. — 232 с.
Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою «архівні зібрання України», в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. У реєстрі описані усі фонди ЦДНТА України згідно з їх поряддковими номерами станом на 01.01.2003 р. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, науковців, спеціалістів різних галузей виробництва, аматорів історії науки і техніки, викладачів, аспірантів, студентів.
1 | 2 |
 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....