українська      
   
 
Відповіді на запитання громадян

Архівні установи – це спеціально створені інституції для зберігання писемної культурної спадщини. Вони мають забезпечувати реалізацію одного з основних конституційних прав людини – права на інформацію. Але стосовно того, у який спосіб реалізується це право, виникає багато запитань у громадян. На деякі з них можна знайти роз’яснення у цій рубриці.

 

Які права має громадянин при зверненні до архівної установи?

Можливість доступу юридичних і фізичних осіб до документів Національного архівного фонду, які зберігаються в державних архівних установах, передбачено на законодавчому рівні. Основне положення щодо цього викладено у статті 15 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»: « Громадяни України   мають   право користуватися    документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа,   що посвідчує особу.   Особи,   які користуються   документами   Національного архівного фонду за службовим завданням,   подають документ, що підтверджує їх повноваження. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, а також мають такі самі обов язки, як і громадяни України » .

Іншою формою звернення споживачів до архіву є письмовий запит юридичної особи або заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання. Відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян» та «Основних правил роботи державних архівів України» (К., 2004) архівна установа зобов’язана у визначений термін надати запитувачу вмотивовану відповідь, архівну довідку, архівний витяг або архівні копії (залежно від характеру запиту).

 
Якими документами унормовано діяльність архіву щодо виконання запитів і звернень громадян?

Основні вимоги щодо оформлення осіб для роботи з документами архіву , організації доступу до документів Національного архівного фонду загального користування, роботи з цими документами та їх копіювання, а також права та обов’язки користувачів регламентовано «Порядком користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам», затвердженим наказом Держкомітету архівів України від 24.11.2005 № 139 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1473/11753, зі змінами.

Для організації роботи зі зверненнями громадян, депутатськими запитами і зверненнями, які надійшли в інтересах громадян до ЦДНТА України розроблено інструкцію «Організація роботи за зверненнями громадян» , а також затверджено «Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України» і «Графік особистого прийому керівництвом ЦДНТА України».

 
Де можна знайти точну інформацію про архів, його фонди та графік його роботи?

Означені відомості розміщено на спеціальному стенді у вестибюлі архіву. Їх також висвітлено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України (його адреса: www.archive.gov.ua ), зокрема у спеціальних розділах: «Інформуємо громадськість» (з рубриками з актуальних питань, що хвилюють громадськість); «Звернення громадян» та «Інтернет-приймальня».

Які запити надходять до ЦДНТА України?

Протягом 2013 року до науково-технічного архіву надходили запити як від керівництва підприємств і установ, так і від приватних осіб. Скажімо, керівництво Палацу спорту у м. Києві надсилало запит щодо пошуку та можливості надання копій пояснювальної записки та креслень архітектурно-будівельної частини проекту даного спортивного комплексу, який знаходиться на зберіганні у ЦДНТА України. Адміністрація Теребле-Ріцької ГЕС просила провести пошук низки креслень, що були відсутні у технічному архіві самої електростанції для ефективного проведення ремонтних робіт. Для Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у відповідь на запит співробітники архіву виконали підбір креслень низки унікальних конструкцій, зокрема, проекту Харківської телевізійної вежі.

У фондах архіву серед інших зберігаються рідкісні кресленики, яких немає у фондах інших архівних установ та музеїв. Саме такими документами цікавилися представники компанії “Російської залізниці” (ВАТ “РЖД”) – проектом товарного паровозу типу 1-5-1 серії ЛВ.

Часто до архіву приходять запити соціально-правового характеру, зокрема, приватні особи просять надати довідки про заробітну плату за певний період, але в ЦДНТА України управлінська та фінансова архівна документація не зберігається, тому такі непрофільні запити перенаправляються до відповідних установ.

 
Що цікавить дослідників?

Традиційно найзапитуванішою є архівна документація з фондів ЦДНТА України до об’єктів гідроенергетики: у цьому році дослідники вивчали матеріали до Єгорлицької, Канівської, Каховської, Кременчуцької ГЕС, метою досліджень переважно була підготовка належної реконструкції зношеного устаткування на гідроелектростанціях.

Актуальними і затребуваними є документи до об’єктів цивільної архітектури. Серед цих документів виділяються архівні документи з фонду особового походження академіка архітектури О. М. Бекетова, які характеризують стан архітектурно-будівельної справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. у м. Харкові як центрі архітектурної думки того часу. Для реконструкції концертного залу ім. Глінки в м. Запоріжжя використовувалася архівна документація до даного об’єкту театральної архітектури.

Виріс інтерес дослідників до документів з історії розвитку залізничного транспорту, користуються попитом проекти паровозів 1930–1950 років, збудованих на Ворошиловградському (Луганському) паровозобудівному заводі.

Дата розміщення / оновлення інформації: 15.01.2015 р.
 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....