українська      
   
 
Виставки on-line
29.06.2016
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"

Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза).

Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК.

Її початок ведеться з серпня 1956 р., коли на базі проектно-конструкторського відділу Дніпровського титаномагнієвого заводу (ДТЗМ, таку назву тоді мав ЗТМК) та бригади проектувальників Державного інституту по проектуванню алюмінієвих, магнієвих та електродних заводів «Діпроалюміній» створено Філію Державного спеціального проектного інституту № 1 (ДСПІ № 1). Перед працівниками було поставлене відповідальне завдання забезпечити нове виробництво дослідними зразками апаратів та устаткування, а також запроектувати ІІ чергу будівництва заводу.

У 1958 р. філію реорганізовано в Український державний проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет», а у грудні того ж року його перейменовано на Український науково-дослідний і проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет». Зросла кількість об’єктів, для яких він виконував проектування цехів; у його структурі створено науково-дослідну частину. Дослідження, здебільшого, проводилися на базі заводських лабораторій і мали прикладний характер. Про їх тематику свідчать науково-технічні звіти, зокрема ті, що представлені на виставці.

Для ДТМЗ розроблялися проекти ІІІ та IV черги будівництва та реконструкції. У 1960 р. введено в експлуатацію цех електролізу, що дало змогу відновити виробництво магнію в Запоріжжі; у 1964 р. освоєно виробництво кремнію, завдяки чому завод став найбільшим в СРСР виробником напівпровідникової продукції.

У 1965 р. «Укрдіпрокольормет» було визначено головним з техніко-економічних питань розвитку титаномагнієвої промисловості, а також за тематичними напрямами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі металургії титану; цього року він став Всесоюзним науково-дослідним і проектним інститутом титану.

Одна з його функцій полягала у популяризації титанової продукції та сприянні її широкому застосуванню у різних галузях промисловості. З цією метою Інститутом титану проводилася підготовка виставок і буклетів, здійснювалися відповідні дослідження. На кінець 1960-х років основними споживачами титану та його сплавів залишалися оборонні підприємства, військова та цивільна авіація, ракетна техніка. Тому деякі технології мали гриф секретності.

На виставці представлено розсекречену документацію щодо проектування комплексу виробництва кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ), яку розробляв Інститут титану для ЗТМК у 1970-х роках.

З набуттям Україною незалежності у 1991 р. назву інституту змінено на Український науково-дослідний і проектний інститут титану. У 1993 р. його призначено провідним з проведення науково-дослідних та конструкторських робіт, проектуванню підприємств кольорової металургії України; перейменовано на Державний науково-дослідний і проектний інститут титану. З 2012 р. він називається Державне підприємство «Державний науково-дослідний і проектний інститут титану» (ДП «ДНДП Інститут титану»).

Сьогодні Україна є значним виробником титану на світовому ринку. Свій помітний внесок у це досягнення внесли і працівники Інституту титану та ЗТМК.
 
Представлена виставка складається з чотирьох розділів:
Розділ 1.  Цехи Дніпровського магнієвого заводу (ДМЗ). 1930-ті рр.(рис. 1-3).
Розділ 2.  Будівництво та реконструкція Дніпровського титаномагнієвого заводу (ДТМЗ). 1950-ті – 1960-ті рр.(рис. 4-12).
Розділ 3. Виробництво кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ) на Запорізькому титаномагнієвому комбінаті (ЗТМК). 1970-ті рр. (рис. 13-16).
Розділ 4. Звіти про науково-дослідні роботи Українського державного проектного інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» / Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту титану (Інституту титану). 1961–1976 рр. (рис. 17-33).
 
Добірку документів з історії діяльності Запорізького титаномагнієвого комбінату і Державного науково-дослідного та проектного інституту титану у 1950–1960 рр., підготовлену співробітниками Державного архіву Запорізької області, Центрального державного науково-технічного архіву України, розміщено також на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області за посиланням: http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3Al-60-------60---l--r&lang=ua

       

Начальник відділу використання

інформації документів

ЦДНТА України

Алєксєєнко А. О.

1. Дніпровський магнієвий завод (ДМЗ). Цех електролізу та електроливарна. Фасади. Кресленик. 1934 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 1, од. зб. 7, арк. 1)
2. ДМЗ. Цех електропечей. Викопіювання з генплану. План покрівлі. (масштаб 1 : 1000). 1933 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 1, од. зб. 80, арк. 1)
3. ДМЗ. Цех дроблення і склад хлористого магнію. Фасади, план, покрівлі. Кресленик. 1933 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 1, од. зб. 136, арк. 1)
4. Капітальні вкладення в будівництво Дніпровського титаномагнієвого заводу (ДТМЗ) на повну потужність. [З техно-економічної частини проектного завдання розширення заводу]. 1957 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 243, арк. 84)
5. Калькуляція собівартості 1 т титану, отриманого електролітичним рафінуванням титану за методом Центрального науково-дослідного інституту чорної металургії. [З техніко-економічної частини проектного завдання на проектування дослідного цеху електролізу титану ДТМЗ]. 1959 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 245, арк. 28)
6. Дослідна ділянка виготовлення виробів з особливо чистого кварцу. Апаратурно-технологічна схема. [З технологічної частини проектного завдання на проектування дослідної ділянки виготовлення виробів з особливо чистого кварцу ДТМЗ]. 1960 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 251, арк. 36)
7. Завдання Українському державному інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» на доопрацювання проектного завдання ІІІ черги будівництва ДТМЗ. 1962 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 237, обкладинка)
8. Реконструкція та розширення цеху № 8 ДТМЗ. Проектне завдання. Загальна та техніко-економічна частина. Том IV. Книга 1. 1962 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 246, обкладинка)
9. Штати і фонд заробітної плати. [Із загальної та техніко-економічної частини проектного завдання на реконструкцію та розширення цеху № 8 ДТМЗ]. 1962 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 246, арк. 16)
10. Завдання Українському державному інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» на проектування реконструкції та розширення (IV черга будівництва) ДТМЗ. 1963 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 238, арк. 1)
11. Список осіб, які брали участь у проектуванні комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва). 1964 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 254, арк. 4)
12. Готова продукція переділу відновлення і сепарації (цех № 3; цех № 6, корпуси 1 і 2) ДТМЗ. [З технологічної частини проектного завдання на проектування комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва)].1964 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 3, од. зб. 254, арк. 141)
13. Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК). Комплекс виробництва кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ). Цех КСДІ. Установка очищення води. Установка очищення і осушення повітря. Технічний проект. Том ІI. Книга 3. Технологічна частина. 1973 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 2, од. зб. 223, арк. 1)
14. ЗТМК. Комплекс виробництва КСДІ. Цех КСДІ. Розріз 2–2. Кресленик. 1973 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 2, од. зб. 230, арк. 39)
15. Технічна естетика. [Розділ архітектурно-будівельної частини технічного проекту цеху КСДІ ЗТМК]. 1973 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 2, од. зб. 230, арк. 15)
16. Розширення кремнієвих плівок на ЗТМК. Ситуаційний план. [З техніко-економічного обґрунтування розширення кремнієвих структур на ЗМТК]. 1976 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 1-141, оп. 2, од. зб. 235, арк. 58)
17. Виписка з протоколу № 3 засідання науково-технічної ради контрольно-аналітичної секції «Укрдіпрокольормет» від 18.12.1961 р. щодо розгляду звіту з теми № 32 «Методика спектрографічного визначення заліза і кремнію безпосередньо в металевому титані». 1961 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 26, арк. 18)
18. Методика спектрографічного визначення заліза і кремнію безпосередньо в металевому титані. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» та ДТМЗ з теми № 32]. 1961 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 26, арк. 19)
19. Вивчення впливу електромагнітного поля на якість графітованих виробів. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 29 «Розробка заходів зі збільшення продуктивності пічних трансформаторів графітувальних печей»]. 1962 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 29, арк. 21)
20. Звіт про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 20 «Розробка методики спектрального визначення кисню в металевому титані за чутливістю і точністю, що задовольняє вимогам титанового виробництва». 1964 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 33, арк. 1)
21. Завантаження графітувальних печі при графітизації антрациту. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 33: «Удосконалення технології електродного виробництва»]. 1964 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 34, арк. 75)
22. Дослідно-промислова очистка титанової стружки від забруднень. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 1 «Розробка і перевірка в дослідно-промислових умовах технології спеціального обладнання для підготовки відходів титану до переробки»]. 1967 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 18, арк. 69)
23. Великолабораторна струменева установка. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-01 «Розробка і перевірка в дослідно-промислових умовах технології спеціального обладнання для підготовки відходів титану до переробки»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 19, арк. 28)
24. Споживання титанового прокату галузями народного господарства за 1964–1967 рр. і заявлена потреба на найближчі роки. Таблиця. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 41, арк. 20)
25. Стенд Інституту титану «ТИТАН» у павільйоні «Металургія» на Виставці досягнень народного господарства СРСР. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 41, арк. 172)
26. Рекламний проспект «Електролітичний титановий порошок». [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 41, арк. 178)
27. Плазмова піч. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 7, арк. 98)
28. Лабораторна вакуумно-дугова піч для порівняльних плавок титану. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1968 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 7, арк. 111)
29. Бункерна піч ПДО-500 для переплавки кускових відходів. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1969 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 11, арк. 43)
30. Керамічна ливарна форма вентиля ДУ-50 перед складанням. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1969 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 12, арк. 67)
31. Великолабораторна дугова вакуумна піч для виплавки споживаних електродів, обладнана конічним бункером з віброживильником. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1969 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 12, арк. 17)
32. Рецензія на звіт про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-72-67 «Розробка титанових сплавів і підвищення корозійної стійкості в поєднанні з механічними властивостями серійних сплавів з метою застосування їх як корозійностійких матеріалів в народному господарстві». 1972 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 22, арк. 54)
33. Довідка про проведення патентних досліджень з теми № 10-76-50 (технічна допомога комбінатам) по етапу «Відпрацювати і впровадити комплекс заходів з удосконалення технології і якості фасонного титанового лиття зі збільшенням випуску до 340 т на рік», виконаної лабораторією № 5. 1976 р. (ЦДНТА України, ф. Р-62, к. 3-14, оп. 1, од. зб. 47, арк. 30)
 
Виставки on-line
Розробки київських суднобудівників (за документами ЦДНТА України)
У 1862 році було засновано машинобудівне підприємство – Київський суднобудівний завод «Ленінська кузня», який є одним із найстаріших в Україні. У 2017 році виповнюється 155 років з дня заснування заводу. Ця виставка приурочена до його ювілею....
Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти Харківського тракторного заводу, що зберігаються у ЦДНТА України)
1 жовтня 1931 року з конвеєра Харківського тракторного заводу (ХТЗ) зійшов перший трактор, що поклало початок діяльності одного з потужних промислових гігантів у галузі тракторобудування. Ювілею цієї події присвячено виставку «Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта». Виставкова експозиція охоплює період становлення і найбільш інтенсивного розвитку вітчизняного тракторобудування і демонструє передові досягнення інженерів тракторної техніки 1930-х – 1960-х років....
До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП "ДНДП Інститут титану"
Металургійна промисловість являє собою одну з найбільш розвинутих галузей економіки України. Важливою її складовою є кольорова металургія, яка охоплює видобування і збагачення руд, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів (усіх, крім заліза). Значна заслуга у розвитку цієї галузі належить Державному підприємству «Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану», м. Запоріжжя, якому у 2016 р. виповнюється 60 років. Проектні та науково-дослідні розробки Інституту титану за 1932–1979 роки склали окремий фонд у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Його історія тісно пов’язана з розвитком потужностей Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК), який 29 червня 1956 р. отримав друге народження як первісток української титанової промисловості, виробивши для країни перший вітчизняний титан. До ювілеїв цієї події та фондоутворювача архів підготував виставку документів з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та ЗТМК....